Nhà thuốc 215

Nhà thuốc 215

132 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang