Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Vĩnh Long

Tỉnh Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Vĩnh Long Mang Thít Mỹ An Ấp Chợ, xã Mỹ An, H Mang Thít, Vĩnh Long Nhà thuốc Phương Thảo 0703849025
Vĩnh Long Trà Ôn  TT Trà Ôn 7 Trương Vĩnh Ký, TT Trà Ôn, H Trà Ôn, Vĩnh Long Nhà thuốc Phước Ngọc 0936970343
Vĩnh Long Vũng Liêm TT Vũng Liêm Khóm 2, TT Vũng Liêm, H Vũng Liêm, Vĩnh Long Nhà thuốc Phước Thọ Sanh 0908981027