Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Quảng Ngãi

Tỉnh Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi 213 -215 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Nhà thuốc Thanh Bình 0962013761
Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi  P. Nghĩa Chánh 103 Lê Thánh Tôn, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Nhà thuốc Việt Thảo 0935040366
Quảng Ngãi Tư Nghĩa TT Sông Vệ 091, TT Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Quầy thuốc Anh Đào 0902577977