Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Quận Thủ Đức – HCM

Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Thủ Đức Linh Tây 26 Lê Văn Ninh, Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP HCM Nhà thuốc YHCT Dân Tộc Bảo Hòa Đường 0908801015
Thủ Đức Linh Xuân 3F Đường số 6, KP1, Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP HCM Nhà thuốc Thành Đạt 0974711557
Thủ Đức Linh Xuân 1 Đường số 10, Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP HCM Nhà thuốc Hải Dương 0919425200
Thủ Đức Tam Phú 13 Tam Hà, Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM Nhà thuốc Quỳnh Như 0775713628