Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Huyện Củ Chi – HCM

Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Củ Chi Củ Chi 33 Nguyễn Thị Lừa, KP5, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP HCM Nhà thuốc Hoa Phượng 0374594198
Củ Chi Tân Thông Hội 4 Suối Lội, Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP HCM Nhà thuốc Thúy Hằng 0902535434
Củ Chi Bình Mỹ 477 Bình Mỹ, ấp 5, Bình Mỹ , Củ Chi, Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP HCM Nhà thuốc 61 0913696168