Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Quận 9- HCM

Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Quận 9 Long Trường 1170 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, TP HCM Nhà thuốc Long Trường 2 0988544305
Quận 9 Long Trường 1508 Nguyễn Duy Trinh, ấp Phước Lai, Long Trường, Quận 9, TP HCM Nhà thuốc Duy Trinh 0399993805
Quận 9 Hiệp Phú 28 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM Nhà thuốc Hiệp Phú 0905406467
Quận 9 Long Trường 1329 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, TP HCM Nhà thuốc Bích Thu 0773690745
Quận 9 Long Bình 69 Đường số 16, Ấp Vĩnh Thuận, Long Bình, Quận 9, TP HCM Nhà thuốc Minh Anh 0975280581