Đại lý các tỉnh

Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Quận 11- HCM

Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Quận 11 Phường 14 26 Ông Ích Khiêm, P.14, Quận 11, TP HCM Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường 0356155141
Quận 11 Phường 12 261 Lãnh Bình Thăng, P.12, Quận 11, TP HCM Nhà thuốc Thanh Thảo 0777868284

Bình luận đã bị đóng.

Anvida có bán tại các
phòng khám, nhà thuốc trên toàn quốc