Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Long Biên

Quận/ Huyện Phường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Long Biên Thượng Thanh Số 1 Tổ 15 Thượng Thanh Nhà thuốc tư nhân 0983772522
Long Biên Ngọc Lâm Số 163 Ngọc Lâm Nhà Thuốc Phúc Hải 0975506527
Long Biên Ngọc Lâm Số 165 Ngọc Lâm Nhà Thuốc Hồng Hà
Long Biên Ngọc Lâm Số 183 Ngọc Lâm Nhà Thuốc Thanh Tùng 0387740329