Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Lâm Đồng

Tỉnh Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Lâm Đồng Di Linh Di Linh 938 Hùng Vương, Chợ Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng Quầy thuốc Duy Tân 0776122123
Lâm Đồng Đạ Tẻh Đạ Tẻh 5B Chợ Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng Quầy thuốc Thanh Huyền 0916835814
Lâm Đồng TP Bảo Lộc Phường 1 125 Phan Bội Châu , P1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nhà thuốc Tế Dân 0948175555
Lâm Đồng TP Đà Lạt Phường 8 273 Bùi Thị Xuân, P.8, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Nhà thuốc Thiện Nhân 0779199052