Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Khánh Hòa

Tỉnh Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Khánh Hòa Cam Lâm TT Cam Đức 322 Trường Chinh, TT Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa Quầy thuốc Quỳnh Giao 0937370030
Khánh Hòa Cam Lâm Cam Thành Bắc QL 1A, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa Quầy thuốc Duyên 0353807149
Khánh Hòa Khánh Vĩnh TT Khánh Vĩnh 64 Đường 2/8 , Tổ 1, TT Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa Nhà thuốc Yang Bay 0976168009
Khánh Hòa Khánh Vĩnh TT Khánh Vĩnh Tổ 2, Đường Pi Năng Xà A, TT Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa Quầy thuốc Bảo Nguyên 0988606629
Khánh Hòa TX Ninh Hòa P. Ninh Hiệp 208 Trần Qúy Cáp, P. Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa Nhà thuốc Tiến Hưng 0905515341