Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Đồng Tháp

Tỉnh Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Đồng Tháp Lai Vung Long Hậu 601 Chợ Long Thành, Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp Nhà thuốc ích Thọ Đường 0907656434
Đồng Tháp Lai Vung Long Hậu 600/1 Chợ Long Thành, xã Long Hậu, H Lai Vung, Đồng Tháp Ngưỡng Nguyên Đường 0989297529
Đồng Tháp Lai Vung TT Lai Vung Chợ Lai Vung Mới, TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp Nhà thuốc Tế Lương Đường 6 0939081292
Đồng Tháp Lâp Vò Mỹ An Hưng 100 Ấp An Ninh, Xã Mỹ An Hưng A, H LẤp Vò, Đồng Tháp Nhà thuốc Mai Ly 0369015118
Đồng Tháp Tam Nông Xã An Long 511, Ấp Phú Thọ, Chợ An Long, xã An Long, H Tam Nông, Đồng Tháp Tiệm thuốc bắc Hòa Bình 0918453897
Đồng Tháp Thanh Bình TT Thanh Bình 22 Đường 30/4, TT Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp Nhà thuốc Xuân Hòa Đường 0898124255
Đồng Tháp Tháp Mười TT Mỹ An 25D, Khóm 4, TT Mỹ An, H Tháp Mười, Đồng Tháp Nhà thuốc Hiến Phụng 094833070
Đồng Tháp TP Cao Lãnh Phường 2 21 Nguyễn Du, P2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà thuốc Thuận Phước 0916851495
Đồng Tháp TP Cao Lãnh Phường 2 23 Nguyễn Du, P2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp Nhà thuốc Vĩnh Đức Đường 0792114141
Đồng Tháp TP Sa Đéc Phường 1 311 Nguyễn Huệ, Khóm 1, P.1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Nhà thuốc Quãng Triều Thái