Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Đà Nẵng

Tỉnh TP/ Huyện Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Đà Nẵng Quận Hải Châu 57 Nguyễn Hữu Thọ, HảI Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thanh Huyền 0982236276
Đà Nẵng Quận Hải Châu 107 Nguyễn Du, Quận HảI Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Mỹ Hòa – Nguyễn Thị Nhị Hà 0236389562
Đà Nẵng Quận Thanh Khê 62 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Huy Hoàng 988877013