Đại lý các tỉnh

Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Cà Mau

Tỉnh Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Cà Mau Phú Tân TT Cái Đôi Vàm Khóm 1, TT Cái Đôi Vàm, H Phú Tân, Cà Mau Quầy thuốc Đạt Phúc 0909885506
Cà Mau TP Cà Mau Phường 2 20 Trưng Nhị, P2, Tp Cà Mau, Cà Mau Nhà thuốc Minh Tinh Đường 0907864709
Cà Mau TP Cà Mau Phường 2 10C Trương Nhị, P2, Tp Cà Mau, Cà Mau Nhà thuốc Vĩnh Thuận 0947779396
Cà Mau TP Cà Mau ĐPhường 2 63 Nguyễn Hữu Lễ , P2, TP Cà Mau, Cà Mau Nhà thuốc Hương Thảo 0853770707
Cà Mau U Minh Khánh Hôi 55 Chợ Khánh Hội, Xã Khánh Hội, H U Minh, Cà Mau Nhà thuốc Lâm Thanh Điền 0919208082

Bình luận đã bị đóng.

Anvida có bán tại các
phòng khám, nhà thuốc trên toàn quốc