Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Bến Tre

Tỉnh Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Bến Tre Bình Đại Lộc Thuận Ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Quầy thuốc 729 0919772100
Bến Tre Giồng Trôm TT Giồng Trôm TT Giồng Trôm , Huyện Giồng Trôm, Bến Tre Nhà thuốc YHCT Thái Hòa 0845937986
Bến Tre Giồng Trôm Châu Hòa Ấp Phú Hòa, xã Châu Hòa, H Giồng Trôm, Bến Tre Quầy thuốc 689 0783973955
Bến Tre Mỏ Cày Bắc Thanh Tân Ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Quầy thuốc 457 0948545144
Bến Tre Mỏ Cày Nam Thành Thới B Ấp Bình Thạnh, xã Thành Thới B, H Mỏ Cày Nam, Bến Tre Nhà thuốc 614 0329121444