Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Quận/ Huyện Phường/ Xã Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
BRVT Châu Đức Suối Nghệ 31 Đường số 6, Thôn Gio An, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, BRVT Nhà thuốc Thụy Niên 0917384079
BRVT TP Vũng Tàu Phường 7 258 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP Vũng Tàu, BRVT Nhà thuốc Mai Hân 0913939359
BRVT TP Vũng Tàu Phường 3 54 Thống Nhất, Phường 3, TP Vũng Tàu, BRVT Phòng khám Đông Y Tế Mỹ Đường 0908380368
BRVT TP Vũng Tàu P.Thắng Nhất 212/1 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, BRVT Nhà Thuốc Nguyên Đức 0986791724
BRVT Xuyên Mộc TT. Phước Bửu Kios 14, Chợ Bà Tô, TT Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, BRVT Quầy thuốc số 226 0918235184
BRVT TP Bà Rịa P.Phước Hiệp 216 Nguyễn Thanh Đằng, P. Phước Hiệp, TP Bà Rịa, Tỉnh BRVT Quầy thuốc Nguyễn Lê 0906334656