Nhà Thuốc Xuân Bình

Nhà Thuốc Xuân Bình

141 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá