Đại tràng bình thường luôn được cân bằng giữa 4 yếu tố: độ ẩm (nước), cơ chất (thức ăn), hệ vi khuẩn và pH môi trường đại tràng (độ axit/kiềm của môi trường). Hai yếu tố độ ẩm và cơ chất thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến 2 yếu tố còn lại, nên có câu: “ Bệnh từ m
Rất nhiều người bệnh luôn than phiền là sáng dậy tôi đều có cảm giác muốn đi ngoài và sau khi ăn sáng thì lại phải đi vệ sinh một lần nữa, lúc đi khám nội soi đại tràng thì bác sĩ bảo không có tổn thương gì, vậy tôi đang bị bệnh gì?