Bệnh lý đại tràng theo phép biện chứng Đông Y

ngu-canh-ta-1.jpeg

Chứng ngũ canh tả

Ngũ canh là canh năm, tức lúc trời tang tảng sáng (theo cách chia thời gian trong một ngày đêm ở phương Đông thời xưa). “Tiết tả” nghĩa là tiêu chảy. Như vậy “ngũ canh tiết tả” là triệu chứng ỉa chảy vào lúc canh năm.