Tin tức khoa học mới nhất đông và tây y về bệnh đại tràng

Tăng tiết mật cân bằng

ĐIỀU HÒA NỘI SINH - CHÌA KHÓA CÂN BẰNG ĐẠI TRÀNG

Theo y học cổ truyền, can chủ sơ tiết tức là gan điều chỉnh sự tiết mật của cơ thể. Khi can tỳ bất hòa sẽ gây ra chứng rối loạn tiêu hóa. Theo y học hiện đại, mật được coi là một loại dịch tiêu hóa, khi thiếu dịch mật một số loại thức ăn không thể tiêu hó

Cân bằng - Cốt lõi của học thuyết Âm Dương

Học thuyết âm – dương là vũ trụ quan của triết học Trung Quốc cổ đại về cách thức vận động của mọi sự vật, mọi hiện tượng; dùng để giải thích sự xuất hiện, sự tồn tại, sự chuyển hóa lập đi lập lại có tính chu kỳ của sự vật.