Hệ thống phân phối tại Tuyên Quang - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Tuyên Quang

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Tuyên Quang:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Tiên Phong Thôn 12, Phú Lâm , Yên Sơn, Tuyên Quang 977665522