Hệ thống phân phối tại Trà Vinh - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Trà Vinh

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Trà Vinh:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Thái Sơn Ký 3, Đường Công Nữ, Minh Thuận A,cầu Ngang, Cầu Ngang 0743.825.072
2 Hòa Lợi Chặng Mặt, Hòa Lợi, Châu Thành, Châu Thành 0743.844.813
3 Qt Thanh Xuân Xã Tân Ngãi, Tiểu Cần Trà vinh, Tiểu Cần 01669.003.119
4 Nt Huệ Quần 11, Lê Lợi, Tp Trà Vinh, Trà Vinh, Tp Trà Vinh 0743.858.838
5 Bảo Thọ Đường 4 , Hùng Vương, P.3, Tp Trà Vinh, Tp Trà Vinh 0743.854.196
6 Nam Cường Võ Thị Sáu, P.3, Tp Trà Vinh, Tp Trà Vinh 0743.868.002
7 Nt Đức Tế Đường 205, Khóm 1, Tt Tiểu Cầu, Trà Vinh, TT Tiểu Cầu 0743.822.379
8 Vĩnh Minh 64, KV1, P.1, TX Duyên Hải, Tx Duyên Hải 0743.832.520
9 Phương Thảo Đường 30/4, P.2, TX Duyên Hải, Tx Duyên Hải 0933.976.546
10
11 Nhà thuốc Đức Tế Đường Số 02 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh 02943822379-01675082379