Hệ thống phân phối tại Tiền Giang

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Tiền Giang:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nam Thanh 152/4, Âp Rẫy, TT Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang - SĐT: 0973616769 - 0733831990 0973616769 - 0733831990
2 Ngọc Cúc 65 Ấp Cá tT Tân Hiệp H Châu Thành Tiền Giang - SĐT: 0948680109 0948680109
3 Như Lý Đường Bình Thới , Bình Trưng , H Châu Thành , Tiền Giang - SĐT: 0733619090 0733619090
4 Qt 112 Lô Ngang, Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang - SĐT: 01654664569 01654664569
5 Tế Hòa Đường 73/1 Ấp Khu Phố Xã Tân Hội Đông - SĐT: 0733831639 0733831639
6 Khánh Tường Âp Phú Lợi C, Xã Phú Kiết, Chợ Gạo, Tiền Giang - SĐT: 01639886975 01639886975
7 Võ Văn Minh 8, Âp Bình Phú Quới, Đăng Hưng Phước, Chợ Gạo, Tiền Giang - SĐT: 01685624696 01685624696
8 Đức Sanh Đường 93- Trưng Trắc- Phường 1 - SĐT: 0733872906 0733872906
9 Hạnh Hòa Đường 27- Nguyễn Huệ- Phường 1 - SĐT: 0733875246 0733875246
10 Thái Huy 61d Áp Bắc, P4 - SĐT: 0907667123 0907667123
11 An Tâm 64 Ấp Bình Tạo, Trung An - SĐT: 0945790499 0945790499
12 Bội Bội Ấp 1, Xã Trung An, - SĐT: 0907386019 0907386019
13 Đồng Thanh Đinh Bộ Lĩnh,p2,tp Mỹ Tho - SĐT: 0902643349 0902643349
14 Đức Huy Chợ Đạo Thạnh, P10 - SĐT: 01684975298 01684975298
15 Hồ Duy Thiệt Đinh Bộ Lĩnh, P2 - SĐT: 0733882704 0733882704
16 Kim Phụng 220 Đinh Bộ Lĩnh, P2 - SĐT: 0733873746 0733873746
17 Mai Linh 118, ÂP Bắc, P.4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang - SĐT: 0733881821 0733881821
18 Ngọc Sơn 25/1 Đường 870, Ấp 1, Xã Trung An, - SĐT: 0913764463 0913764463
19 Ngọc Truyền Xã Đạo Thạnh , Tp Mỹ Tho, Tiền Giang - SĐT: 0904143568 0904143568
20 Tam Dân Nguyễn Huệ, P1 - SĐT: 0733872016 0733872016
21 Thái Hưng Âp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang - SĐT: 0733602403 0733602403
22 Đông Y Vĩnh An 231 Trương Văn Sanh,f1 - SĐT: 0733829304 0733829304
23 Kiều Tiên Long Tiên - SĐT: 0949674762 0949674762
24 Mỹ Duyên Tam Bình - SĐT: 0972073167 0972073167
25 Mỹ Hạnh 12/16 Phường 4 - SĐT: 0949007050 0949007050
26 Nguyễn Thi 130 QL 1A, Âp Bình Quới, Xã Bình Phú, H Cai Lậy, Tiền Giang - SĐT: 01233089123 01233089123
27 Qt 110 Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, - SĐT: 0949057174 0949057174
28 Qt 247 Ql 1a, Khu 2, P1 - SĐT: 01255344622 01255344622
29 Qt 48 Đường 30/4, P1 - SĐT: 0949478333 0949478333
30 Qt Tây 130 Âp Bình Trị, Xã Bình Phú, H Cai Lậy, Tiền Giang - SĐT: 01233087123 01233087123
31 Vạn Sanh Hòa 60,Quốc lộ 1 A,KP 2,Cai Lậy - SĐT: 01215919268 - 0733826822 01215919268 - 0733826822
32 QT Bính Ni 56 Trưng Nữ Vương, Khu 1, TT Cái Bè, Tiền Giang - SĐT: 0733823423 0733823423
33 NT Nam Thọ Phát 201 ấp Chợ xã An Thái Đông,H Cái Bè - SĐT: 0733747310 0733747310
34 QT Tây Thúy Diễm Chợ Hồng Si Na xã Thiện Trung H Cái Bè, Tiền Giang - SĐT: 0165364719 0165364719
35 PK Bảo Hòa Đường 137 QL1A Chợ An Hữu H Cái Bè Tiền Giang - SĐT: 0944707576 0944707576
36 Đông Bình 195 Trưng Nữ Vương, TT Cái Bà , H Cái Bè, Tiền Giang - SĐT: 0733824812 0733824812
37 ĐLTT 203 chợ Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang - SĐT: 0733830181 0733830181
38 QT Bích Thủy ấp Thạnh Hưng, Đồng Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang - SĐT: 0918878754 0918878754
39 Thiên Phúc Minh Ấp Long Thạnh,Long An,Gò Công Tây - SĐT: 01214737573 01214737573
40 QT 765 (NT 141 cũ) Nguyễn Văn Côn , ấp Tây , TT Vĩnh Bình, H. Gò Công Tây Tiền Giang - SĐT: 0733842256 0733842256
41 ĐL 383 Xã Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang - SĐT: 01234934093 01234934093
42 NT Kim Lộc Xã hạnh Tân, H. Tân Phước, Tiền Giang - SĐT: 0989972198 0989972198
43 NT Phùng An Đường 60, Hai Bà Trưng, P1, TX Gò Công Đông, Tiền Giang - SĐT: 0913793142 0913793142
44 Liễu Tế Đường 100a Đường Hai Bà Trưng, TX Gò Công, - SĐT: 0733842745 0733842745