Hệ thống phân phối tại Thừa Thiên - Huế - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Thừa Thiên - Huế

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Thừa Thiên - Huế:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Mỹ Thắm Chợ An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế 946884763