Hệ thống phân phối tại Thanh Hóa

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Thanh Hóa:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Chị Ngọc Chợ Trường Sơn, Xã Trường Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa 01659368768
2 NT Cô Khiêm Xóm Mới, Quảng Thọ, Quảng Xuong, Thanh Hóa 01628205778
3 NT Hải Hạnh 198 Nguyễn Trãi, Thành phố Thanh Hóa 0985773112
4 QTTN số 5 - Trịnh Thị Hương Sen Ngọc Tĩnh, Thiệu Phú, Thiệu Hóa 02373695573 / 01642942765
5 NT Lê Thị Tuyết Cổng chợ Sao Vàng, TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 01672288968