Hệ thống phân phối tại Thanh Hóa

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Thanh Hóa:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Minh Quang 45 Tần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0962.315.353
2 Đại Lý Số 12 , Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0949.018.863
3 QT Chị Nga 106 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 01695.613.904
4 QT Số 14 226 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0902.213.002
5 Ánh Dương 269 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0977.585.977
6 Hồng Hạnh 31 Lê lợi, Kiot Chợ 5 Tầng, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0978.865.828
7 QT Số 7 416 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0984.420.602
8 Thảo Nguyên 554 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0373.765.668
9 Tấn Phát 558 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0985.745.983
10 Lê Dung 566 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0942.094.878
11 Dung Tuấn 803 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 01648.225.169
12 Hoàng Anh 90 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0918.824.659
13 Phúc Lâm 905 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 01232.198.198
14 Anh Tuyết 19 KP2, Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 01666.167.192
15 Phạm Thị Hà 133 Nguyễn Văn Cừ, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0373.770.150
16 Thanh Bình 138 Nguyễn Huệ, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0373.770.180
17 Xiêm Dân 172 Nguyễn Huệ, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0912.369.589
18 Kiều Bình 18 Nguyễn Văn Cừ, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0978.024.119
19 Minh Thịnh 225 Nguyễn Văn Cừ, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0942.845.423
20 Tân Dược 275 Bà Triệu, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0989.959.573
21 Văn Thơm 91 Nguyễn Huệ, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0944.385.100
22 Vũ Thị Chung Chợ Bỉm Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 01665.963.679
23 Đỗ Thị Huyền Chợ Bỉm Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 01677.243.406
24 QT 07 Chợ Bỉm Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0977.844.011
25 QT 15 Khu phố 12 Ngọc Bảo, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 037.772.319
26 QTTD Kiot 12 Nguyễn Văn Cừ, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0979.828.150
27 QT 29 Kiot 5 Chợ Bỉm Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 01689.020.135
28 GPP số 1 Nguyễn Huệ, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0942.979.907
29 QTTD , Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hoá 0977.411.413
30 Nguyễn Thị Thu Hiền , Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hoá 01686.339.897
31 Trần Thị An , Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hoá 0985.300.796
32 Tám Ninh Chợ Đông Ninh, Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hoá 0975.741.061
33 QT số 8 Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Sơn, Thanh Hoá 0983.726.358
34 Điệp Oanh Đội 1 , Đông Xuân, Đông Sơn, Thanh Hoá 0989.462.913
35 Hồ Thiện Thủy Đội 1 , Đông Xuân, Đông Sơn, Thanh Hoá 0984.567.108
36 Phan Thị Thêm , TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá 0373.690.058
37 GPP 29 , TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá
38 Ngô Thị Hoa 37 Triệu Xá, Khối 3, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá 0984.984.113
39 QT số 17 Đội 2, Đông Xuân, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá 0166.667.116
40 QT số 25 Khối 5 Đông Xuân, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá 0985.714.145
41 Hồ Thị Mai Khối 6 Đông Xuân, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá 0944.231.188
42 QT 29 Khối 6 Đông Xuân, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá 01694.749.766
43 Nguyễn Thị Hương Xuân Lưu, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá 01666.631.166
44 HT sè 33 - NguyÔn thÞ HuyÒn Sè 5 CÇu Cao, An Ho¹ch, §«ng S¬n, Đông Sơn, Thanh Hoá 0934.643.748
45 Mai Cân 36 Đường Hoà Bình, TK 6, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 01679.240.915
46 Long Tâm Chợ Đò Lèn TK 2, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0943.148.236
47 Lan Luyến Chợ Đò Lèn TK 2, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0975.362.058
48 Thanh Tâm Chợ Đò Lèn TK 2, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0975.975.944
49 Thuốc Tân Dược Chợ Đò Lèn TK 2, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0949.007.503
50 Thu Nga Chợ Đò Lèn TK 2, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá
51 QTTD Cổng chợ Đò Lèn, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá
52 Thuốc Tân Dược Linh Huệ Tiểu khu 4, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0916.172.612
53 Hương Tân Tiểu khu 4, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0976.245.334
54 Oanh Khang Tiểu khu 6 (Lối vào TT TDTT Huyện, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0916.003.438
55 Thanh Dung Tiểu khu 6, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 01639.399.338
56 Hoa Lài Tiểu khu 6, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0984.845.400
57 Hồng Ngọc Tiểu khu 6, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 01238.094.587
58 Phương Thủy Thôn 1, Hà Hải, Hà Trung , Thanh Hoá 0912.442.252
59 Thịnh Xuân Chợ gũ, Hà Phú , Hà Trung , Thanh Hoá 0975.786.656
60 Thường Mai Chợ gũ, Hà Phú , Hà Trung , Thanh Hoá 0969.606.748
61 Bình Thảo Thôn 2, Hà Phú , Hà Trung , Thanh Hoá 01688.502.602
62 QT Hµ Ph­¬ng TK 5, TT Hµ Trung,Hµ Trung, Hà Trung , Thanh Hoá 01662.631.678
63 Kiên Hiền Ngọc Trì - Đại Lộc, Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0974.487.500
64 QTTD QL 1A, Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0974.942.567
65 QT Sơn Nhung Đội 8 Hoa Lộc, Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0916.393.624
66 QT Tân Dược Nguyễn Thị Liên Xóm 6 , Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0373.745.886
67 QT Tứ Thanh , TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0373.500.087
68 QT Trần Thị Hà Thu Khu 2, TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0914.560.388
69 QT Tân Dược Chị My Minh Hùng, Minh Lộc, TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0973.140.198
70 NTTN L­u ThÞ Dung §éi 3, Hoa Léc, Hậu Lộc , Thanh Hoá 0915.992.980
71 QT sè 4 - ChÞ HiÒn Ng· T­ , Hoa léc, Hậu Lộc , Thanh Hoá 0978.246.656
72 NTTN - B¸c Bèn Ng· T­, V¨n Léc, Hậu Lộc , Thanh Hoá 01638.904.024
73 Huệ Căn Đức Sơn, Bút Sơn, TT Bút Sơn, Hoàng Hóa, Thanh Hoá 0373.643.535
74 Thanh Huyền xóm 8, Hoằng Thành , TT Bút Sơn, Hoàng Hóa, Thanh Hoá 0966.379.650
75 QT sè 2 - Lª ThÞ Ng©n Chî Vùc, Ho»ng Ngäc, Hoàng Hóa, Thanh Hoá 0936.100.508
76 NTTN - B×nh Phóc tiÓu khu Vinh S¬n, TT Bót S¬n, TT Bút Sơn , Hoằng Hóa, Thanh Hoá 0912.438.288
77 NT Tíi Ch©m §inh B¶ng, Ho»ng Léc, Hoằng Hóa, Thanh Hoá 0976.669.766
78 QuÇy thuèc sè 21 - NguyÔn ThÞ N¨m Chî Vùc, Ho»ng Ngäc, Hoằng Hóa, Thanh Hoá 0373.865.809
79 QTTN - Cao ThÞ Lan Ho»ng §¹o, Hoằng Hóa, Thanh Hoá 0919.642.018
80 Hoàng Bá 83 Tân Sơn , TT Bút Sơn, Hoàng Hóa , Thanh Hoá
81 Thanh Huyền Xóm 8 , Hoàng Thành , TT Bút Sơn, Hoàng Hóa , Thanh Hoá 0966.379.650
82 Hòa Diệu Báo Văn , Nga Linh , Nga Sơn , Thanh Hoá 0967.237.856
83 QT số 28 Xóm 1, Nga Mỹ, Nga Sơn , Thanh Hoá 0983.306.515
84 QTTD Xóm 5, Nga Mỹ, Nga Sơn , Thanh Hoá 0904.880.622
85 Hà Công Đoàn xóm 8, Nga Thắng , Nga Sơn , Thanh Hoá 01683.892.329
86 QT số 2 Số 203 , TK Hưng Long , TT Nga Sơn, Nga Sơn , Thanh Hoá 0373.872.335
87 Chi Nhánh Dược Nga Sơn Số 205, TK Hưng Long , TT Nga Sơn, Nga Sơn , Thanh Hoá 0983.132.973
88 QT TÂm _ số 1 Số 205, TK Hưng Long , TT Nga Sơn, Nga Sơn , Thanh Hoá 09742.370.968
89 Chi Nhánh Dược Nga Sơn Số 205, TK Hưng Long , TT Nga Sơn, Nga Sơn , Thanh Hoá 0973.966.705
90 CTDP Hưng Thịnh TK Hưng Long , TT Nga Sơn, Nga Sơn , Thanh Hoá 0373.872.791
91 QTTD TK2 , Thị Trấn , TT Nga Sơn, Nga Sơn , Thanh Hoá 0915.773.486
92 QT sè 10 - TrÇn ThÞ Lùc CÇu Quan, Trung Thành, Nông Cống , Thanh Hoá 0373.838.147
93 QT Hoµn HuÖ - Lª ThÞ HuÖ Th«n 6, Tế Thắng , Nông Cống , Thanh Hoá 0373.731.009
94 QT sè 8 - NguyÔn ThÞ Nga Cæng BV Minh Thä, Nông Cống , Thanh Hoá 01644.722.839
95 QT 15 Ninh ThuËt - NguyÔn ThÞ Ninh Ng· 3, Chî Minh Thä, Nông Cống , Thanh Hoá 0945.388.377
96 QT sè 41 - Lª ThÞ Thñy Cæng Tróc, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá 0167.636.688
97 Hoài Thu Chợ Cống Trúc, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá 0971.522.568
98 Mai Hương Ngã 3 Cống Trúc, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá 0904.968.510
99 QT số 41 Ngã 3 Cống Trúc, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá 01676.366.886
100 Nguyễn Thị Huyền Thôn 1, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá 0987.900.261
101 Trung Tự Châu Bình, Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hoá 01699.930.472
102 HTTN Chợ Chép, Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hoá 012477.777.779
103 Diệp Linh Chợ Chép, Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hoá 0968.146.836
104 Dương Thị Nhung Chợ Chép, Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hoá 0373.864.268
105 Ngọc Phương Thanh Đa , Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hoá 0977.836.326
106 Thiên Hoan Ngã 5 Sô Tô, Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hoá 0974.772.131
107 QT số 138 Chợ Sô Tô, Tiên Trung , Quảng Lợi , Quảng Xương, Thanh Hoá 0986.372.916
108 Tân Dược Thôn Trung, Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hoá 0963.658.221
109 Thủy Đăng Cống trúc, Quảng Ninh, Quảng Xương, Thanh Hoá 0373.991.168
110 Khoa Lài Trung Phong, Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hoá 0977.038.878
111 HT số 1 Cn Quảng Xương, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hoá 0949.155.439
112 Đàm Thị Phượng Cn Quảng Xương, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hoá 01653.648.120
113 Lê Thị Thủy Dục Tú, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hoá 0977.729.727
114 Hiếu Thắm Thành Bắc, Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hoá 0373.911.857
115 Hà Phương Cầu Quảng Nam , Quảng Thịnh , Quảng Xương, Thanh Hoá 0943.009.567
116 Ngọc Sơn Ngã Tư Trạch Đồng, Quảng Thịnh , Quảng Xương, Thanh Hoá 0977.789.296
117 Dương Thị Bích 13 Khu phố 1, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá 0975.369.196
118 Xuân Hà 54 khu phố 1, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá 0947.659.222
119 Lợi Nhân 95 Tân Phong, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá 0985.966.557
120 QT số 59 Đường Thanh Niên, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá 01646.646.037
121 Tiến Minh Sn 2 Khu phố 1, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá 0913.489.078
122 QT sè 53 - Lª ThÞ Hång Qu¶ng Yªn, Quảng Xương, Thanh Hoá 0912.995.253
123 NT Hµ §ua - NguyÔn ThÞ Hµ Th«n 10, Qu¶ng T©n, Qu¶ng X­¬ng, Quảng Xương, Thanh Hoá 0373.675.830
124 Nguyễn Thị Hương 53 Lê Lợi, , Sầm Sơn, Thanh Hoá 0966.081.686
125 Huệ Hùng 184 Quảng Thọ, Quảng Thọ, Sầm Sơn, Thanh Hoá 0373.990.475
126 Thành Chung 198 Thọ Mới, Quảng Thọ, Sầm Sơn, Thanh Hoá 0979.695.585
127 Quang Sơn Xóm Mới, Quảng Thọ, Sầm Sơn, Thanh Hoá 0986.101.187
128 QT 8 162 Phố Môi, Sầm Sơn, Thanh Hoá
129 QT 51 51 Lê Lợi, Sầm Sơn, Thanh Hoá 0373.823.457
130 QT Số 7 (Huệ Sâm) , Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá
131 HT Tân Dược Ba Chè, Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 01646.684.646
132 QTTD Ngã ba Chè, Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0972.552.335
133 QT Số 40 Xóm 1, Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 01668.266.886
134 QT số 15 Hương Sen , Thiệu Phú, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 01642.942.762
135 số 04 , Thiệu Phú, Thiệu Hoá, Thanh Hoá
136 Hưng Thắng Cầu Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0912736884-0949021553
137 Tiến Huệ Xóm 3, Thiệu Vận, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0912.548.430
138 Số 27 Xóm 3, Thiệu Vận, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 01665.616.626
139 Ngọc Hanh TK 12, TT Vạn Hà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0963.211.678
140 QT Số 2 TK 12, TT Vạn Hà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0949.021.500
141 Luyện Hương TK 4, TT Vạn Hà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0936.068.223
142 Gia Hưng TK6 (Chợ Vạn Hà), TT Vạn Hà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 0977.522.345
143 Hà Phượng Phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0915.234.923
144 Trịnh Thị Gái Phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0944.796.197
145 QTTD Phố Hương, Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0168.696.578
146 QT số 49 Hữu Lễ 2, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá 01296.515.889
147 Liên Kiều Hữu Lễ 4, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0982.769.828
148 Quỳnh Nhung Thôn 385, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0963.425.330
149 Thọ Xuân , TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0903.206.545
150 Chị Hậu Chợ Mục Sơn, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá 01649.586.974
151 Quang Minh Khu 6, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0979.670.513
152 Cường Huyền Khu 6, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0948.125.521
153 Lan Việt Khu 6, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0917.852.938
154 Thùy Dung Khu 1, TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0983.888.150
155 Ánh Tuyết Khu 3, TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hoá 01672.288.968
156 Nghi Huệ 269 Lê Lợi, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0373.383.313
157 Hồng Anh 269 Lê Lợi, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 01679.881.839
158 Công ty Dược Thọ Xuân 364 Lê Lợi, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0373.531.898
159 Nghi Tuyết 370 Lê Lợi, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0372.840.062
160 Xuân Thảo 372 Lê Lợi, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0373.833.946
161 Kim Phụng Khu 1, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0373.833.442
162 Truyền Na Khu 9, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0915.393.494
163 QTTN Xóm 4 Tây Hồ, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0983.962.957
164 Hương Chấm Chợ Bái Thượng, Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0373.596.324
165 Lê Thị Yên Minh Thanh 1, Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá 01289.077.439
166 Bảo Hiền Minh Thanh 1, Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0945.388.000
167 Chung Vĩnh 2 Quyết Thắng 2, Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá 09431.709.500
168 Tâm Việt Thôn 9, Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0979.096.242
169 QTTD Mạnh Đức Chợ Hải Châu, Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0378.718.868
170 QTTD QL 1A, Chợ Hải Châu, Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0985.205.470
171 QTTN - Lª ThÞ DuyÕn Cæng BV, Xu©n Hßa, Hải Hoà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 01697.598.749
172 Thanh Tùng Trung Chính, Hải Hoà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0984.050.095
173 Minh Hằng Trung Chính, Hải Hoà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0977.248.231
174 Hoa Tuất Xuân Hoà, Hải Hoà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0373.861.336
175 QT Hµ H­êng - Lª ThÞ Hµ Chî Cung, Hå ThÞnh, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0974.833.145
176 Phương Thảo Cổng bệnh viện Tĩnh Gia, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0972.220.423
177 Quang Vinh Chợ Kho, Hải Minh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0918.610.684
178 Quầy thuốc tân dược Chợ Kho, Hải Minh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0974.967.782
179 NTTN Vò ThÞ Linh Chî kho, H¶i Ninh, Hải Ninh , Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0987.077.818
180 Thanh Hưng Liên Trung, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
181 Nguyễn Thị Hà Liên Trung, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0945.736.746
182 Phương Thúy Liên Trung, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
183 QTTD số 68 Đức Thành, Ninh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0988.488.316
184 Hà Hường Chợ Cung, Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0919.405.156
185 QT Hà Quân Chợ Tân Dân, Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0974.376.719
186 QT Số 06 Chợ Tân Dân, Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 01646.751.545
187 Quầy thuốc tân dược Chợ Trào, Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0989.047.819
188 Quầy thuốc tây Chợ Trào, Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0978.380.582
189 Quầy thuốc tân dược Chợ Trào, Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 01662.880.368
190 Quầy thuốc số 12 Chợ Còng, TT Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0983.440.157
191 Quầy thuốc tân dược Tiểu khu 3, TT Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0915.706.909
192 Quầy thuốc trung tâm Tiểu khu 6, TT Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0917.784.362
193 Quầy thuốc tân dược Tiểu khu 6, TT Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 01688.703.432
194 QT số 26 Cầu Trúc, Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0932.956.128
195 Hải Hà Thôn 1, Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 0982.861.572
196 QT 32 Thôn 2, Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá 01683.837.485
197 Xuân Diệu Tân Lê, Cầu Trầu, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0962.147.716
198 Nhung Huế Chợ Hồng ĐỨc, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá
199 Phương Uyên Xóm Cộng, Đông Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0978.802.868
200 QT 02 Xóm Cộng, Đông Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.692.650
201 NT 478 478 Hải Thượng Lãn Ông, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0983.723.969
202 Thiện Hà Trường Sơn, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá
203 Tâm Tình Trường Sơn, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0972.559.981
204 Ngọc Hân Trường Sơn, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0913.030.971
205 Thành Kiệt 117 Lê Lai, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0945.670.350
206 Dũng Thoa 118 Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá
207 Minh Quang 12 Cửa Tả, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0912.383.388
208 Long Anh 13 Nam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0913.108.188
209 QT Số 4 135 Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.758.308
210 NTTN 140 Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0912.383.535
211 Phong Thúy 151 Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0912.079.567
212 NT Số 2 154 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá
213 QT 166 166 Phố Mới, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0914.289.115
214 Mai Vân 171 Hàn Thuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.757.287
215 Thu Hằng 187 Tống Duy Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0977.222.920
216 Mai Tuấn 19 Cửa Tả, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.727.915
217 Tất Đạt 190 Lê Lai, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01248.884.297
218 Thơm Văn 1C Trần Bình Trọng, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01224.368.045
219 Nhân Đức 2 40, Hải Thượng Lãn Ông , TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.950.061
220 Minh Tín 2 Nam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0988.795.469
221 QT YÕn Anh - ChÞ YÕn 210B Tr­êng Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.753.198
222 Minh Long 6 216, Hải Thượng Lãn Ông , TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.758.768
223 Minh Long 6 218 Hải Thượng Lãn ông, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.855.286
224 Nguyễn Thị Thảo 220 Phố Mới, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0986.700.574
225 QT Số 1 232 Trần Phú (Cửa Tả), TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0915.656.499
226 QT Số 1 232 Trần Phú (Cửa Tả), TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0912.383.388
227 QT Số 1 232 Trần Phú (Cửa Tả), TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373723338 - 01676746789
228 QT Số 1 232 Trần Phú (Cửa Tả), TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01295.853.770
229 QT Trung Tâm 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0912.629.459
230 QT Trung Tâm 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.757.533
231 Lê Thị Oanh 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0948.303.019
232 QT Cô Kim 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.757.526
233 Long Hiền 234 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0912.804.074
234 Hải Anh 238 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.750.584
235 Chung Mai 238, Hải Thượng Lãn Ông , TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0945.549.008
236 Phương Linh 240, Hải Thượng Lãn Ông , TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.951.922
237 NT số 7 250 Bà Triệu, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.960.827
238 Hoàng An 252 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0943.417.777
239 Trường Huyền 26 Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0972.124.339
240 Huy Bách 262 Bà Triệu, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0904.796.376
241 Minh Thu 278 Quang Trung, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0988.052.528
242 Kim Anh 284 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá
243 Lan Công 285 Quang Trung, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.951.083
244 Minh Trang 2A, Hải Thượng Lãn Ông , TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.950.243
245 Điệp Hằng 314 Quang Trung, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0984.633.115
246 Hoa Ly 351 Lê Lai, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01638.465.754
247 Kiên Vũ 380 Lê Lai, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0903.289.383
248 Thanh Bình 407 Lê Lai, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0912.923.984
249 NTTN 412 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.853.282
250 412 Lê Lai 412 lê Lai, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.910.426
251 Sơn Liên 414 Bà Triệu, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01659.368.081
252 Hoa Sự 414 Quang Trung 1, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0915.251.288
253 Thoa Đán 425 Lê Thánh Tông, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0968.904.418
254 Minh Nguyệt 440 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01295.355.702
255 Ngọc Sắc 441 Lê Lai, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01683.008.848
256 NT Số 11 498 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá
257 Mạnh Thúy 50 Phố Mới, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0919.484.111
258 Minh Long 52, Hải Thượng Lãn Ông , TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.758.768
259 Đức Lộc 532 Bà Triệu, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0904.858.368
260 Hải Anh 57 Tống Duy Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0976.159.515
261 Hoàng Mai 600 Quang Trung 2, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá
262 Ngọc Lan 618 B Bà Triệu, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01646.669.429
263 Tốt Tốt 83 Quang Trung, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.853.146
264 Anh Giỏi 95 Lê Lai, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0989.189.289
265 Việt An lô 23 Bà Triệu, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 03738.886.336
266 QTTN ChÞ Thóy Ng· 3,KCN Hoµng Long, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0983.545.105
267 Hiền Đê Quang Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 01694.734.442
268 NTTN - Hoµng Mai, C« Th­êng Thµnh Phè Thanh Hãa, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.951.520
269 Dũng Thanh 339B, Nguyễn Trãi, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hoá 0913.053.403
270 Hùng Hiền 34, Nguyễn Trãi, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hoá 0912.162.913
271 Linh Anh 449, Nguyễn Trãi, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hoá 0986.633.800
272 Dũng Liên 673/5, Nguyễn Trãi, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hoá 0985.183.777
273 Thanh Chúc 701, Nguyễn Trãi, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hoá 0373.940.139
274 Ánh Dương 164 Tô Vĩnh Diện, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0977.103.525
275 Phương Thúy 182 Phố Giắt, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0962.633.590
276 Thanh Phương 194 Phan Bội Châu, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0912.236.978
277 Dũng Biên 221 Lê Lợi, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0978.888.086
278 Hà Vân 300 bà Triệu, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0934.578.456
279 Số 9 Hưng Loan 39 Phố Giắt, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0985.875.484
280 Mai Lẫm 41 Phố Giắt, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0373.867.048
281 QT Số 10 48 Phố Thiều, Dân Lý, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0373.569.810
282 Số 36 81 Phố Giắt, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 01299.388.268
283 Qt Số 5 Cổng Bệnh Viện, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0373.868.979
284 Nguyễn Thị Hà Ngã 4, TT Triệu Sơn, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0949.370.568
285 Lê Ngọc Thanh Ngã 4, TT Triệu Sơn, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0912.045.989
286 CNDP Triệu Sơn Ngã 4, TT Triệu Sơn, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0373.868.601
287 Toàn Loan Phố Thiều, Dân Lý, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0969.621.228
288 Long Tuyền Phố Thiều, Dân Lý, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 01677.635.234
289 Huy Hiền Số 49, Phố Thiều, Dân Lý, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0962.786.597
290 Tân Dược Vĩnh Trù 2, An nông, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0975.149.545
291 Nguyễn Thị Hường Xóm 7, Minh Châu, TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0971.456.368
292 QT LËp B×nh - TrÇn ThÞ B×nh TiÓu Khu 12, TT Hậu Lộc , Thanh Hoá 0373.634.323
293 QT số 4 Phạm Thị Thúy 104 Khu 1, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 0373.870.234
294 QTTD số 3 16 Khu II, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 0934.503.666
295 Tâm Việt 34 Khu 1, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 0988.922.403
296 QT số 26 80 Khu II, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 0976.934.386
297 Giang Anh 92 Khu II, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 0912.509.020
298 QT số 15 Ngã Tư Hà Lương, Vĩnh Thành, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 01255.342.676
299 Nguyễn Thị Quyên Phố Mới Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 0984.153.396
300 QT số 2 Lê Chí Duẩn SN 106 Khu 1, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá 0373.870.089
301 Vân Trang Đắc Trí, Định Bình, Định Bình, Yên Định, Thanh Hoá 0962.626.126
302 Hiền Anh KCN Định Liên, Định Liên, Yên Định, Thanh Hoá
303 Khánh An KCN Định Liên, Định Liên, Yên Định, Thanh Hoá
304 Hằng Tính Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 0904.606.244
305 Lưu Thị Hanh Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 037.843.444
306 QT số 1 Hằng Tính Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 037.515.143
307 Hùng Sơn Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 0916.026.156
308 Toản Nga Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 0373.843.622
309 QT số 7 Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 0373.844.655
310 Thành Dung Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 0373.843.894
311 Yên Định Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 0373.515.136
312 Mai Thư Phố Kiểu, TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hoá 0904.036.963
313 Hoa Phượng 181 khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá
314 QT CN Dược Yên Định Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá 0974.900.869
315 QT CN Dược Yên Định Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá 01239.117.868
316 QT CN Dược Yên Định Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá 0965.640.728
317 Hải Hải Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá 01238.425.578
318 Mai Linh Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá 0984.810.563
319 QT sè 6 - L­u ThÞ Thóy Sè 181 Khu 5, TT Qu¸n Lµo, TT Quán Lào, Yên Định , Thanh Hoá 0988.388.386
320 QT Số 17 Đại Lý, Đông Xuân, Đông Sơn, , Thanh Hoá 01666.631.166
321 QT Số 11 Đông Khê, Đông Sơn, , Thanh Hoá 01686.339.897
322 QT SỐ 7 Tân lê, Đông Tân, , Thanh Hoá