Hệ thống phân phối tại Thái Bình

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Thái Bình:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NTTN - Chị Hằng Chợ Bình, Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình 0987288118
2 NT Hòa Chiện - Hoàng Thị Chiện Số 202, Hùng Thắng, TT Tiền Hải 02273823920/01275781655
3 NT Kim Phượng - Nguyễn Văn Việt Số 91, Minh Khai, Bồ Xuyên 0975362838
4 Nhà thuốc Hương Lan 465 Lý Thường Kiệt, Tổ 9 Trần Lãm, TP Thái Bình 0982784554
5 QT Lịch Thiệp - Chị Thoa Chợ Bồng, Vũ Hội, Vũ Thư 0983287089
6 NTTN - Chị Hằng Chợ Bình, Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình 0987288118
7 NT Hòa Chiện - Hoàng Thị Chiện Số 202, Hùng Thắng, TT Tiền Hải 02273823920/01275781655
8 NT Kim Phượng - Nguyễn Văn Việt Số 91, Minh Khai, Bồ Xuyên 0975362838
9 Nhà thuốc Hương Lan 465 Lý Thường Kiệt, Tổ 9 Trần Lãm, TP Thái Bình 0982784554
10 QT Lịch Thiệp - Chị Thoa Chợ Bồng, Vũ Hội, Vũ Thư 0983287089