Hệ thống phân phối tại Tây Ninh - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Tây Ninh

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Tây Ninh:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Thu 148 âp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, H Gò Dầu, Tây Ninh 02763 854203- 0915407107
2 Quầy thuốc Kiều Lạc (cô Lạc) 106 Phạm Văn Đồng, Hiệp Long, Hoà Thành, Tây Ninh 2763838567 0949502540