Hệ thống phân phối tại Sơn La

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Sơn La:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Đinh Như Quỳnh (KA16) Gia Phù, Phù Yên, Sơn La 0986.493.588
2 Nhà Thuốc - Đỗ Thị Hằng (KA16) Kiot số 10. Chợ TT, TT Sông Mã 0945432774
3 Nhà Thuốc - Bạc Thị Hương (KA16) Phỏng Lái, Thuận Châu, Sơn La 0986609953