Hệ thống phân phối tại Sơn La - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Sơn La

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Sơn La:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Hiền- Hiệu thuốc tư nhân Tiểu khu 4, TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn la 968458899
2 NT Thành Mạnh (NKA16) 380 Tiểu khu Bệnh viện, Tập thể Nông Trường Mộc Châu, Sơn La 986969353
3 Quầy thuốc Hồng Hải 150 Tiểu Khu 12, Mộc Châu, Sơn La 983386499
4 Quầy Thuốc Minh Hà khu 34 ,Xã Tân Lập ,huyện Mộc Châu, Sơn La 962398154
5 Quầy Thuốc Nguyễn Thanh Bình Mường Bú, Mường La, Sơn La 976455114
6 Lò Thị Hà Mường Bú, Mường La, Sơn La 976254091
7 NTTN - Bùi Thị Hiền Tiểu khu 32, Cò Nòi, Mai Sơn 1659610818
8 Hiệu thuốc tư nhân Phạm Thị Hiền - NKA16 Tiểu Khu Nà Sản, TT Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 945432774
9 HTTN Nguyễn Thu Hà - ( NKA16) Trạm Y tế xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 976936807
10 NTTN Phạm Thuý Hương - ( NKA16) Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 979578212
11 NTTN - Hoàng Thanh Hồng ( NKA16) Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 976371183
12 QT Chị Trang Chiềng Mung, Sơn La 966445280
13 Quầy thuốc Hồng Thúy - Chị Doan ( NKA16) 45 Nguyễn Lương Bằng, Quyết Thắng, TP Sơn La 982688284
14 QT Tạ Khánh Ly Chiềng Sinh, Tp Sơn La 1698112099
15 NT LInh Linh - ( NKA16) 100 Đường 3/2 Thành phố Sơn La 976997855
16 NTTN - Lò Thị Mai Lan Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La 968504503
17 HTTN - Trần Thị Loan Ngã 3 Bản Lưới, Chiềng Khong, Sông Mã 1688041096
18 HTTN Phạm Thị Dinh - ( NKA16) Tiểu Khu 1, Thị Trấn sông Mã, Sông Mã, Sơn La 1243836636
19 HTTN - Bùi Thị Liên Nà Nghịu, Sông Mã, Sơn La 944837200
20 NTTN - Bạc Thị Hương ( NKA16) Phỏng Lái, Thuận Châu, Sơn La 986609953
21 Hiệu thuốc tư nhân - Lê Thị Tuyền Ngã 3 Tà Làng, Tú Nang, Yên Châu, Sơn La 1634578550
22 Đại lý bán lẻ Thuốc - Cô Thảo Tiểu khu 2, Cò Nòi, Yên Châu, Sơn La 1665647146
23 Hiệu thuốc tư nhân - Vũ Thanh Thủy Chiềng Sàn, Yên Châu, Sơn La 0975977949