Hệ thống phân phối tại Quảng Ngãi - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Quảng Ngãi

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Quảng Ngãi:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Việt Thảo 103 Lê Thánh Tôn , Nghĩa Chánh , TP Quảng Ngãi , Quảng Ngãi 0945.414.241 - 0935.040.366
2 Nhà thuốc Thanh Bình 213 - 215 Nguyễn Nghiêm , , TP Quảng Ngãi , Quảng Ngãi 2553826035
3 Quầy thuốc Hồng Loan Thôn Đại An Tây , Hành Thuận , Nghĩa Hành , Quảng Ngãi 1218303519
4 Quầy thuốc Hồng Trinh Ngã 3 Trà Bồng , Bình Long , Bình Sơn , Quảng Ngãi 0909.172.209 - 0906.490.180
5 Quầy thuốc Anh Đào 091 , TT Sông Vệ , Tư Nghĩa , Quảng Ngãi 902577977