Hệ thống phân phối tại Quảng Nam - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Quảng Nam

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Quảng Nam:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Số 77 200,Tiểu La,TT Hà Lam-Thăng Bình,Quảng Nam 2353874184
2 NT Hồng Nhung - Chị Nhung 43 Tiểu La,Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam 916874340
3 NT Y học Cổ truyền - Võ Văn Thọ 168 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 914146999
4 Hiệu thuốc 209 - Anh Dung 160 Lý Thường Kiệt, Thành phố Hội An, Quảng Nam 913419189