Hệ thống phân phối tại Quảng Bình

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Quảng Bình:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Chị Hồng - Chợ Võ Xá Chợ Võ Xá, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 0914948100