Hệ thống phân phối tại Phú Thọ

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Phú Thọ:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Trúc Quỳnh - Đào Thị Thu Quỳnh Thanh Miến, TP Việt Trì - SĐT: 0976845162 0976845162
2 HTTN số 31 - Phùng Thị Phương Liên Khu 5, TT Phong Châu, Phù Ninh - SĐT: 0978972795 0978972795
3 QT Thân Bôn - Nguyễn Thanh Phượng Số 88, Phố Cầu, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn - SĐT: 0977124883 0977124883
4 QT số 16 - Đỗ Thị Ngọc Oanh Số 32, ngõ 5, cổng chợ Phố Vàng, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn - SĐT: 0975209420 0975209420
5 NT Khánh Linh - Chị Hán Thúy Hà Khu D TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ - SĐT: 0919429882 0919429882
6 QT số 47 - Chị Vân THụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ - SĐT: 0936494768 0936494768
7 QT Mai Hải Chợ Mè, Tx.Phú Thọ, Phú Thọ - SĐT: 01699142027 01699142027
8 QT Hoàng Lương Chợ Mè, Tx.Phú Thọ, Phú Thọ - SĐT: 01646696384 01646696384
9 QT Số 25- Lan Anh Thanh Miếu, Tp.Việt Trì, Phú Thọ - SĐT: 0988334688 0988334688
10 QT Số 22 Khu 2, Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ - SĐT: 01657817775 01657817775
11 QT số 6 - Hồng Nhung Phú Hữu, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ - SĐT: 0903209992 0903209992
12 QT Số 37, Anh Chấn Minh Bột, Minh Nông, Việt Trì , Phú Thọ - SĐT: 0979226116 0979226116
13 QT Số 50 Khu 6, Phù Ninh, Phù Ninh, Phú Thọ - SĐT: 01665711111 01665711111
14 QT 49 - Chị Định Xóm Nội, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ (0964639988) - SĐT: 0967951899 0967951899
15 QT Phương Liên Khu 4, TT.Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ - SĐT: 0943034014 0943034014
16 QT Trường Giang 61 tổ 54B,khu 6A Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ - SĐT: 0964921003 0964921003
17 QT số 6 - Nguyễn Thị Xuân Hương Khu 10 TT Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú THọ - SĐT: 0965883269 0965883269
18 NT Thủy Anh - Chị Thủy Câu Tri Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ - SĐT: 01627517783 01627517783
19 Nhà Thuốc Cô Nga Chi Đám - Đoan Hùng - Phú Thọ - SĐT: 983434859 0983434859
20 Nhà Thuốc Trường Giang - Chị Giang Số nhà 23, tổ 20B, Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ - SĐT: 981388968 0981388968
21 Quầy Thuốc số 44 - DS Hương Khu 8, Vô Chanh, Hạ Hòa, Phú Thọ - SĐT: 1664695889 01664695889
22 QT số 31 - DS. Thắm Khu 10, Thượng Mao, Thanh Thủy, Phú Thọ - SĐT: 1639961308 01639961308
23 QT Nguyễn Huệ 2775 Vân Cơ, Việt Trì, Phú THọ - SĐT: 986998280 0986998280
24 NT Mạnh Nghiệp Khu 1, Xuân Quang, Tam Nông, Phú Thọ - SĐT: 975833622 0975833622
25 NT Đình Nghĩa Kiot số 13 Khu 4, xóm Nội, Xã Thụy Vân, TP Việt Trì, Phú Thoj - SĐT: 967951899 0967951899
26 NT Hải Yến Khu 12 TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ - SĐT: 964378337 0964378337
27 QT số 5 - Chị Giang Khu 18 Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ - SĐT: 1665186638 01665186638
28 QT số 5 - Cô Huệ Thôn Ngọc Trúc 1, Xã Chi Đán, Đoan Hùng, Phú Thọ - SĐT: 986602703 0986602703
29 QT Minh Anh KHu 4 TT Phong Châu, Phù NInh, Phú Thọ - SĐT: 904762987 0904762987
30 QT số 17 Khu 9, Yên Luật, Hạ Hòa, Phú Thọ - SĐT: 917942995 0917942995
31 Trạm Y tế Trạm Thản - Cô Phương Trạm Y tế Xã Trạm Thản, Huyện Phú Ninh, Phú Thọ - SĐT: 912265986 0912265986
32 NT Gia Phú 69 Quang Trung, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ - SĐT: 989890353 0989890353
33 QT số 10 - Cô Thúy Số nhà 292 Dữ Lâu, Việt Trì, Phú Thọ - SĐT: 984369499 0984369499
34 QT Thọ Linh - Cô Phú Kiot số 7, Khu dịch vụ Z121, Khu 16 Xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, Phú Thọ - SĐT: 973876948 0973876948