Hệ thống phân phối tại Phú Thọ

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Phú Thọ:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hoàng Lương Chợ Mè, Tx.Phú Thọ, Phú Thọ 01646696384
2 QT số 6 - Hồng Nhung Khu 2 Phú Hậu, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ 0903209992