Hệ thống phân phối tại Phú Thọ - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Phú Thọ

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Phú Thọ:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Số 22 - (KA16) Khu 2, Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ 1657817775
2 QT số 6 - Nguyễn Thị Xuân Hương (KA16) Khu 10, Thị trấn Hạ Hòa,Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ 965883269
3 Quầy thuốc Khuê Thắng Số 12 Tổ 1A, Khu Bãi Thợi, Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ 962284972
4 QT Chúc Quỳnh - DS Đào Thị Thu Quỳnh Số 138 K9 Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 976845162
5 Quầy Thuốc số 47 - Chị Vân (NKA16) Xóm Nội, THụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 936494768
6 NT Gia Phú 69 Quang Trung, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 0989890353 / 0989986048