Hệ thống phân phối tại Ninh Bình

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Ninh Bình:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Vũ Thị Bảy (KA16) Phố Nam Dân, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình - SĐT: 0904862607 0904862607
2 NT Vũ Thị Thu Trang Kim Mỹ, TT Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình - SĐT: 0986327091 0986327091
3 NTTN - Nguyễn Thị Tuyết (KA16) Ngã 3 Anh Trỗi, Nho Quan - SĐT: 0919499808 0919499808
4 NTTN - Hà Thị Tâm (KA16) Ngã Tư Cúc Phương, Đồng Phong, Nho Quan - SĐT: 01246641629 01246641629
5 NTTN Tuệ Tâm (KA16) 11 Đông Thành, TP Ninh Bình - SĐT: 0945765025 0945765025
6 NTTN - Cô Huê (KA16) Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình - SĐT: 0977852775 0977852775
7 NTTN Thanh Lương - Chị Lương (KA16) 658 Phố Mía, Ninh Khánh, TP Ninh Bình - SĐT: 0912672339 0912672339
8 NTTN - Nguyễn Thị Tuyết (KA16) Ninh vân, Hoa Lư, TP Ninh Bình - SĐT: 0979645168 0979645168
9 NTTN- Trần Thị Bích Hồng Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình - SĐT: 01668346838 01668346838
10 Nguyễn Văn Thúy QL1A- Cầu yên Hoa Lư,Ninh Bình - SĐT: 0912607303 0912607303
11 Trần Thị Điệp (KA16) Chợ Ninh-TT Ninh- Yên Khánh,Ninh Bình - SĐT: 0983174902 0983174902
12 Nt Bán Lẻ Nguyễn Thị Phương TT Me- Gia Viễn - SĐT: 0943020908 0943020908
13 QTTD chị Xinh Cầu Mơ- Văn Phong-Nho Quan - SĐT: 01693706912 01693706912
14 NT Dung Dung 336 Phong Sơn, Nam Bình, TP Ninh Bình - SĐT: 0942332116 0942332116
15 NT Hoàng Thanh Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình - SĐT: 0977363517 0977363517
16 Nhà Thuốc Phạm Thị Thanh Nhàn 25 Phố Mới, Thị Trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình - SĐT: 01687811956 01687811956
17 NTTN - Bùi Thị Ngát (KA16) Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình - SĐT: 0988125121 0988125121
18 NT Nam Bình 34 Đinh Tiên Hoàng, P. Đông Thành,TP Ninh Bình
19 QT Cô Tâm Cầu Mơ, Văn Phong, Nho Quan
20 NT Bảo Lộc 41 Xuân Thành, Tân Thành, Ninh Bình - SĐT: 0987587856 0987587856