Hệ thống phân phối tại Nghệ An

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Nghệ An:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Thu Xóm 11, Nghi Hợp, Cửa Lò, Nghệ An 01675.168.707
2 QT Chữa bệnh Khối 2, Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An 09649.731.866
3 Thuốc Chữa Bệnh Khối 6, Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An 0932.245.135
4 NT Vinh Thương (KA14) Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An 01263.052.537
5 Phạm Thị Tiễn chợ Si Nam, Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An 01696.372.477
6 Nguyễn Thị Nga X14, Diễn Lộc, Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An 0988.371.822
7 Đặng Thị Tuyết Nhung Xóm 9, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An
8 Dương Hồng Tuyến Xóm 1, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An 01696.610.579
9 Lê Thị Thanh Huyền Xóm 14, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An 0973.359.909
10 Cao Thị Hải Yến Xóm 2, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An 0916.406.151
11 Thắng Nga Khối 4, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An 01684.487.347
12 Đại Lý Thuốc Tái Định Cư, Xóm 5, Diễn Thành, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An 0948.227.165
13 Ngọc Lan Xóm 5, Diễn Thành, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An 0978.858.577
14 Trụ Trinh Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 0979.112.880
15 Nga Giang Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 01665.599.234
16 Nguyễn Thị Hòa Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 0977.119.560
17 Trương Thị Mai Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 01662.654.578
18 Đại Lý Cao Thị Hương Chợ Phủ Diễn, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An 0974.658.012
19 ĐL Thuốc Chợ Sở, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An 01638.953.720
20 Tiền Linh Cổng Số 5, Chợ Phủ Diễn, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An 0974.668.589
21 ĐL Thuốc Diễn Đồng , Diễn Châu, Nghệ An 0383.674.370
22 Hòa Thảo Nam Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 01677.808.088
23 ĐL Trần Mai Loan Ngã 3 Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 01667.107.866
24 Hòa Thảo Ngã 3 Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 01656.262.195
25 Trần Thị Hương Ngã 4 Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An 0976.415.659
26 Hồng Ân Thôn 3, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 0976.979.520
27 Bùi Thị Oanh Xóm 3, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An 0987.924.667
28 Quầy thuốc chữa bệnh Xóm 4, Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0986.046.615
29 Nhà thuốc Bảo Lâm Xóm 4, Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0963.153.981
30 Thanh Hòa Khu công nghiệp Lạc Sơn, Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An 01656.397.456
31 Quầy thuốc chữa bệnh Xóm 2, Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0986.349.760
32 Quầy thuốc chữa bệnh Chợ Minh Sơn, Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An 01685.839.569
33 Bán thuốc chữa bệnh Xóm 4, chợ mới, Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0913.357.875
34 Bán thuốc chữa bệnh Xóm 4, chợ mới, Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An 01686.150.747
35 Bán thuốc chữa bệnh Xóm 4, chợ mới, Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0982.209.197
36 Thanh Hòa Chợ Xuân Bắc, Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0919.716.456
37 QTTD xóm 4 , Đông Sơn , Đô Lương , Nghệ An 01648.233.515
38 QTTD xóm 4 , Đông Sơn , Đô Lương , Nghệ An 09.772.306
39 QTTD xóm 4 , Đông Sơn , Đô Lương , Nghệ An 0979.218.189
40 Hòa Vĩnh xóm 8 , Đông Sơn , Đô Lương , Nghệ An 01674.330.058
41 QT số 1 - Chi nhánh Dược Đô Lương Khối 4, TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An
42 Qt số 2 - Chi nhánh Dược Đô Lương Khối 5, TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An
43 Qt số 3 - Chi nhánh Dược Đô Lương Khối 6, TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An
44 QTTD Khối 8 , TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An 09363.911.557
45 Qt bán lẻ số 1 Khu 2 , TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An 0383.871.977
46 QTTD Khu 4 , TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An 0976.468.998
47 NT Đô Lương Ngã 4 , TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An 0383.871.129
48 Ngô Thị NĂm xóm 1 , Lưu Sơn, TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An 01655.742.575
49 QTTD Xóm 2 , Lưu Sơn , TT Đô Lương, Đô Lương , Nghệ An 01683.175.167
50 QTTD xóm 4 , Văn Sơn , Đô Lương , Nghệ An 0963.952.268
51 QTTD xóm 4 , Văn Sơn , Đô Lương , Nghệ An 01647.056.736
52 Tú Anh xóm 4 , Văn Sơn , Đô Lương , Nghệ An 01697.504.602
53 QTTD xóm Yên Ninh , Vân Sơn , Đô Lương , Nghệ An 0975.930.186
54 Trương Gấm Khối 1, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
55 Hoàng Thị Thu Khối 1, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An 0944.712.878
56 Trần Thị Lưu Ly Xóm 4B, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An 0984.000.374
57 Hà Đạm 64 QL 46, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0986.051.429
58 Võ Thị Thảo Khối 13, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0902.513.156
59 Huyền Oanh Khối 13, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0909.503.604
60 Thu Hà Khối 15 Chợ Phủ, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0985.504.781
61 Trần Thị Thảo Khối 15 Chợ Phủ, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0977.667.562
62 Phan Thị Phương Khối 15, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0984.522.782
63 Vy Thị Hương Ngã 3 Quê Ngoại, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 0918.636.650
64 Đặng Thị Lĩnh Xóm Mậu 1, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 0977.738.357
65 ĐL Thuốc Nguyễn THị Hợi Xóm Mậu 4, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 0943.374.028
66 ĐL Thuốc Xóm Mậu 5, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 0988.003.415
67 Hồ Thị Tú Thương Xóm Sen 4, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 0977.986.767
68 Hoàng Thị Oanh Ngã 3 Chợ Chùa, Xóm 4, Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An 01658.992.082
69 Vân Hoàn Xóm 5 , Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An 0934.889.942
70 Quầy thuốc chữa bệnh Chợ Nam Hưng, Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An 0975.096.030
71 Nam Đàn Chợ Vạc , Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An 0962.601.617
72 Nguyễn Thị Hiền Xóm 1, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An 0977.656.219
73 Quầy thuốc chữa bệnh Chợ Nam Nghĩa, Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An 0986.296.968
74 Quầy thuốc chữa bệnh Chợ Nam Nghĩa, Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An 01646.424.766
75 Quầy thuốc chữa bệnh Chợ Nam Nghĩa, Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An 01686.398.846
76 Quầy thuốc chữa bệnh Xóm 3, Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An 0974.411.045
77 Nguyễn Thị Thúy Hồng Ngã 4 Chợ Sáo, Nam Quang, Nam Đàn, Nghệ An 0973.374.035
78 Trần Thị Vân , TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An
79 Nguyễn Thị Lê Dung , TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An 0984.348.469
80 Bùi Thị Hạnh Ngã 3 , Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An 0974.651.884
81 QT Chữa bệnh Xóm 10, Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An 0987.851.067
82 Nguyễn Thị Hoa Xóm 12, Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An
83 Nguyễn Thị Hoa Xóm 5 , Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An 0978.997.655
84 QT Chữa Bệnh Xóm 6 , Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An 01632.953.619
85 Ngô Thị Thúy chợ Si Nam, Diễn Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0987.760.370
86 Hoàng Thị Ái chợ Si Nam, Diễn Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0965.167.466
87 Hoàng Thị Thuận chợ Si Nam, Diễn Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0984.500.072
88 Toàn Hảo X12, Diễn Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0987.499.531
89 Hoàng Thị Phương X6, Diễn Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0978.905.268
90 Võ Thị Hoa Phương X8, Diễn Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0973.346.716
91 Hoàng Thanh Loan Ngã tư Nghi Diễn, Nghi Diễn, Nghi Lộc, Nghệ An 01657.112.700
92 Lê Thị Yến Xóm 8, Nghi Diễn, Nghi Lộc, Nghệ An 0967.822.856
93 Nguyễn Thị Hiền Thơ Xóm 9, Nghi Diễn, Nghi Lộc, Nghệ An 0935.277.597
94 Hoàng Thanh Khánh Sơn , Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An 01689.906.483
95 Huyền Trang Khánh Sơn , Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An 0977.972.960
96 Thông Hồng Khánh Sơn , Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An 0972.003.599
97 Nhung Lưu Chợ Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghi Lộc, Nghệ An 0984.246.909
98 Lưu Thị Mai X3, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An 0962.429.484
99 Đằng Thị Lam Xóm 3, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An 01678.702.448
100 QTTD Chợ Sơn, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An 01627.333.883
101 Hoàng Thị Nhung Xuân Sơn, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An 0967.506.861
102 QTTN Xóm 6, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0915.614.697
103 Trương Thị Tuyết Xóm 8,, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0973.011.493
104 QT số 1 Xóm 8,, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An 0968.119.345
105 QT Số 5 Xóm 13 , Nghi Thường, Nghi Lộc, Nghệ An 0967.630.840
106 Thân Ái Xóm 11, Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An 0962.016.965
107 Võ Thị Huyền Xóm 4, Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An 01262.107.595
108 Thanh Lê Xóm 5, Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An 01679.372.993
109 Phạm Thị Huyền - Chị Thiêm , TT Diễn Châu, Nghi Lộc, Nghệ An 0984.957.077
110 HT Diễn Châu - chị Sâm Khối 4, TT Diễn Châu, Nghi Lộc, Nghệ An 0914.669.088
111 Minh Vân Khối 6, TT Diễn Châu, Nghi Lộc, Nghệ An 01679.405.880
112 Lê Hữu Hòa , TT Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An
113 QTTN Chợ Quán Hành, TT Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An 0987.734.599
114 Bùi Thị Thúy Hiền Đội 7, TT Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An 0983.434.307
115 Toán Nghĩa Khối 4, TT Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An 0986.445.444
116 Vinh Tâm Khối 4, TT Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An
117 Mạnh Linh TK 1, Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01699.550.030
118 Yến Châu TK 3, Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0972.895.499
119 Đại lý thuốc Tây TK 3, Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01656.060.009
120 Thuốc chữa bệnh Tám Linh Xóm 2, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01635.999.248
121 Quầy bán thuốc chữa bệnh Xóm 3, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0977.654.244
122 Thuốc chữa bệnh Xóm 5, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0983.334.204
123 Khánh Hường Xóm 7, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An
124 QT Tây Xóm 5 , Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0972.900.944
125 Ngọc Anh , Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0987.673.331
126 Tâm Trung Xóm 4, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0985.420.156
127 Quầy thuốc chữa bệnh Chợ Quỳnh Lương, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0916.004.969
128 Quầy thuốc tân dược Xóm 2, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01634.011.779
129 Quầy thuốc chữa bệnh Xóm 5, Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01699.447.024
130 QT 2 , Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0383.642.516
131 QTTN Xóm 3, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0986.172.567
132 Quầy thuốc tây Chợ Quỳnh Thạnh, Quỳnh Thạnh, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0918.864.789
133 Quầy thuốc Tân Dược Xóm 1, Quỳnh Thạnh, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0971.444.314
134 Lê Thị Lâm Khối 2, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01683.520.295
135 Nguyệt Giai Khối 7, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0946.675.678
136 Tân Dược Khối 8, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0986.919.380
137 Lan oanh Khối 8, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0976.286.201
138 Hoàng Thị Thoa Khối 9, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0984.346.867
139 Quỳnh lưu Kiôt 2, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0985.420.233
140 Thịnh Thủy Kiot 7 , TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An
141 Nguyệt Giai TK 1, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An
142 Nguyệt Giai Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0388.640.130
143 QT chữa bệnh Đông Thượng, Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An 0966.298.206
144 Thuốc chữa bệnh , Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An 0982.776.360
145 QT chữa bệnh Thôn 3, Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An 0383.823.246
146 QT chữa bệnh Xóm 5, Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An 0982.541.714
147 Bán thuốc chữa bệnh Xóm 5, Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An 0976.300.318
148 QT Trần Thị Nga , Thị Tứ Rạng, Thanh Chương, Nghệ An 01663.943.293
149 QT Hương Thuỷ , Thị Tứ Rạng, Thanh Chương, Nghệ An
150 QT chữa bệnh Khối 10 (Chợ Dùng), TT Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An 01696.258.225
151 Quầy bán thuốc chữa bệnh Vân Trung Khối 11, TT Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An
152 QT số 3 Hào Hoà 2 Khối 11, TT Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An 0977.076.787
153 Toàn Thảo 36, Bạch Liêu, Tp Vinh, Nghệ An 0963.273.274
154 Phạm Thị Bích Huyền Kiot số 4 , Chợ Cọi, Tp Vinh, Nghệ An 0983.369.668
155 Chị Hoa Kiot số 7, Chợ Cọi, Tp Vinh, Nghệ An 0974.570.194
156 Hải Yến Xóm 3, Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An 0975.538.469
157 Phạm Xuân Long Xóm 3, Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An 0968.679.596
158 Nguyễn Thị Lành Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An 0979.058.235
159 Nguyễn Thị Phúc Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An 0984.231.245
160 Hồng Hà Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An 0915.437.029
161 Ngọc Tú Xóm, Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An 0977.551.252
162 Hoa Thắm 14 , Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An 0943.265.672
163 Bảo Châu 46 167 , Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An
164 Thành Bảo 2 178 , Trần Phú , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An 0931.366.396
165 Thành Bảo 1 264 , Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An 0931.366.396
166 QTTD 29 , Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An 0964.217.725
167 Hà Chi 368 , Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An 0943.022.201
168 QTTD 37, Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An
169 QTTD chị Nhung Chợ Cọi , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An
170 QTTD chợ Cọi , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An
171 Số 50 Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An
172 QTTD Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An
173 QTTD Lê Viết Thuật , Hưng Lộc , TP Vinh, Nghệ An 0988.202.948
174 Hải Long 196, Lê Duẩn, Tp Vinh, Nghệ An 0977.833.801
175 309 Lê Duẩn 309, Lê Duẩn, Tp Vinh, Nghệ An 0948.261.007
176 Thành Bảo 264, Lê Viết Thuật, Tp Vinh, Nghệ An 0931.366.396
177 Đinh Thị Nhung Kiot số 13, Lê Viết Thuật, Tp Vinh, Nghệ An 0914.319.096
178 Trần Thị Hương Kim Mỹ , Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An 0988.465.195
179 Tân Dược Xóm 9 , Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An 0979.066.285
180 QT Chữa bệnh Xóm Trung Tâm, Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An 0984.628.120
181 Nguyễn Thị Thanh Xóm Trung Tâm, Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An 0972.592.978
182 QTTD Hồ Tông Thốc, Nghi Đức , TP Vinh, Nghệ An 0976.415.389
183 QTTD Xóm Xuân Hưng , Nghi Đức , TP Vinh, Nghệ An 0972.850.588
184 Bùi Thị Cúc Xóm 1, Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An 0975.214.719
185 Trần Thị Lam Trà Xóm 1, Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An 0919.529.682
186 Đào Thị Hòa Xóm 6, Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An 0947.130.999
187 Hoàng Thị Hường Xóm Chợ Chùa, Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An 01676.082.290
188 Cao Thị Hương Xóm Chợ Chùa, Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An 0988.269.277
189 Nguyễn Thị Yến Xóm Chợ Chùa, Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An 0974.335.661
190 Nguyễn Thị Ngọc Mai Xóm Chợ Chùa, Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An 0986.302.107
191 QT số 16 165, Nguyễn Du, Tp Vinh, Nghệ An 0936.123.559
192 Ngọc Ban 42, Nguyễn Duy Trinh, Tp Vinh, Nghệ An 0984.666.790
193 Hồng Hạnh 74B, Nguyễn Duy Trinh, Tp Vinh, Nghệ An 0978.322.882
194 Hải Vân 4, Nguyễn Gia Thiều, Tp Vinh, Nghệ An 0982.032.839
195 Huyền Tuyến 81 K7, Nguyễn Kiếm, Tp Vinh, Nghệ An 01697.172.355
196 Chi Quỳnh 134, Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An 0388.524.016
197 Trường Sinh 138, Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An 0913.059.016
198 Quỳnh Phương 142, Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An 0383.847.892
199 Bảo An 144, Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An 0383.848.142
200 Hạnh Dũng 146, Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An 0383.847.642
201 Tuấn Đức 148, Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An 0383.840.878
202 Liên Anh 200, nguyễn Sỹ Sách, Tp Vinh, Nghệ An 0983.596.038
203 Thanh Hà 80, nguyễn Sỹ Sách, Tp Vinh, Nghệ An 0964.279.456
204 Nguyễn Thương 86, nguyễn Sỹ Sách, Tp Vinh, Nghệ An 01649.737.082
205 Minh Hằng 10, Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh, Nghệ An 0942.471.528
206 QT số 29 4, Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh, Nghệ An 0986.491.670
207 Nguyễn Văn Ất 56 A, Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh, Nghệ An 0932.333.457
208 NT số 2 58, Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh, Nghệ An 0972.638.782
209 Thủy Cảnh 63, Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh, Nghệ An 0942.992.696
210 Lê Bảo Hoa 8, Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh, Nghệ An 0982.590.881
211 Phúc Hiến Chợ Bến Thủy, Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh, Nghệ An 0943.409.229
212 Phúc Duyên 44, Tôn Thất Tùng, Tp Vinh, Nghệ An 01692.984.848
213 Phương Thanh 46, Tôn Thất Tùng, Tp Vinh, Nghệ An 0914.771.893
214 Huyền Niêm 54 Tôn Thất Tùng, Tôn Thất Tùng, Tp Vinh, Nghệ An 0383.848.048
215 Nguyệt Hương 71, Tôn Thất Tùng, Tp Vinh, Nghệ An 0904.213.030
216 Phương Đào 93, Tôn Thất Tùng, Tp Vinh, Nghệ An 0388.668.969
217 Ngọc Trâm 16, Võ Thị Sáu, Tp Vinh, Nghệ An 0987.890.148
218 Tuấn Đạt 78D, Võ Thị Sáu, Tp Vinh, Nghệ An 0948.125.969
219 Dung Nga 01 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An 0917.121.499
220 Nhà thuốc chữa bệnh 02 Phượng Hoàng, TP Vinh, Nghệ An 0989.408.677
221 Khánh Diệp 02C3B Chung cư Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An 0983.230.209
222 Trình Đông 04 Nguyễn Huy Tự, TP Vinh, Nghệ An 0947.131.101
223 Xuân Tùng 06 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An 0985.828.280
224 Thanh Bình 1 Trần Hưng Đạo, Tp Vinh, Nghệ An 0903.444.787
225 Nhà thuốc số 1 10 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An 0915.128.811
226 Hoàng Chi 109, PHạm Đình Toái, TP Vinh, Nghệ An 0962.271.807
227 Số 49 116, Lý Tự Trọng , TP Vinh, Nghệ An 03863.595.761
228 Đức Hiếu 2 124A Lý Thường Kiệt, Tp Vinh, Nghệ An 0946.692.222
229 NTTD 128, Hà Huy Tập , TP Vinh, Nghệ An 0913.510.782
230 Sâm Thức 13 Đường Thăng Long, TP Vinh, Nghệ An 0383.851.380
231 Thành Quyên 138 Nguyễn Thái Học, Tp Vinh, Nghệ An 0948.968.678
232 Châu Sơn 138 Phan Đình Phùng, TP Vinh, Nghệ An 01696.993.282
233 Danh Khang 139 Phạm Hồng Thái, TP Vinh, Nghệ An 0917.549.402
234 Hương Nho 16 Minh Khai, Tp Vinh, Nghệ An 0383500122-0944737333
235 Hồng Nhung 16 Minh Khai, Tp Vinh, Nghệ An 0912.922.004
236 Bán thuốc chữa bệnh 170 Hồng Bàng, Tp Vinh, Nghệ An 01685778848-0973354576
237 Nhà thuốc Hương Mơ 177 Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh, Nghệ An 0962.430.531
238 Oanh Tứ 178 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An 0963.763.646
239 Quầy thuốc bệnh viện 178 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An 0977.388.688
240 Phạm Phúc 19 Trường Chinh, Tp Vinh, Nghệ An 0978.224.081
241 Quầy bán thuốc chữa bệnh 2 Đốc Thiết, Tp Vinh, Nghệ An 0976.605.922
242 Kim Thoa 2 Đốc Thiết, Tp Vinh, Nghệ An 0942.918.989
243 Phượng Minh 2 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An 0917.755.911
244 Hiên Toàn 201 Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An 0913.758.339
245 Thảo An 22 Phan Bội Châu, Tp Vinh, Nghệ An 09122.331.780
246 Bán thuốc chữa bệnh 229 Phan Chu Trinh, Tp Vinh, Nghệ An 01627.439.999
247 Yến Mùi 24 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An 0942.625.339
248 Lộc Khang 26, Hà Huy Tập , TP Vinh, Nghệ An 0912.559.288
249 Linh Chi 1 270 Trường Chinh, Tp Vinh, Nghệ An 0989.284.097
250 Hoa Lý 28 Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An 0974.747.639
251 Thành Hằng 297 Nguyễn Văn Cừ, Tp Vinh, Nghệ An 0942.782.268
252 Công ty TNHH DP Chiến Thắng 3 Phan Bội Châu, Tp Vinh, Nghệ An 0383.853.431
253 Quầy thuốc chữa bệnh 309 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An 0948.261.007
254 Bán thuốc chữa bệnh 33 Lệ Ninh, Tp Vinh, Nghệ An
255 Toàn Nhung 355 Nguyễn Văn Cừ, Tp Vinh, Nghệ An 0982.135.336
256 Hà Hạnh 36 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An 0912.342.779
257 Dương Thị Bích Ngọc 38 Đường Nghệ An, TP Vinh, Nghệ An 09833.829.448
258 Nguyễn Thị Liên 41 Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh, Nghệ An 0983.999.801
259 QTTD 43, Hải Thượng Lãn Ông , TP Vinh, Nghệ An 0968.896.596
260 Hoàng Lan 48 Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh, Nghệ An 0975.465.958
261 QTTD 49, Phạm Đình Toái , TP Vinh, Nghệ An 0914.073.157
262 Tâm An 66 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An
263 Oanh Lưu 68 Phượng Hoàng, TP Vinh, Nghệ An 0912.267.556
264 Hữu Trang 68, Lý Tự Trọng , TP Vinh, Nghệ An 0944.284.643
265 QTTD 69, Lý Tự Trọng , TP Vinh, Nghệ An 0693.266.974
266 Nguyệt Thảo 75 Nguyễn Công Trứ, TP Vinh, Nghệ An 0986.585.374
267 NTTN Cô Thụ 83 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An 0383.598.108
268 Hoàng Chi 83, Ngô Đức Kế , TP Vinh, Nghệ An 096227.180.783
269 Cao Thị Hiền Lương 88 Quán Bánh, TP Vinh, Nghệ An 0985.303.173
270 NT Anh Lợi 8B Ngõ 287 Trường Chinh, Tp Vinh, Nghệ An 01628.632.253
271 Hoài Thu 93 Phạm Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An 0982.565.116
272 Hằng Thao A9 Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An 0942.767.115
273 Mỹ Hà Chợ Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An 0947.938.233
274 Quầy thuốc chữa bệnh Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 03883.841.200
275 Nhà thuốc Dương Thị Hương Đình chợ chính, TP Vinh, Nghệ An 01668.621.219
276 CN Dp Thành phố Vinh Hồng Bàng, Tp Vinh, Nghệ An 01239.507.645
277 Hà Vinh Khu đô thị mới Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An 0915.898.526
278 Quầy thuốc Trường Sơn Kiot 1 Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0383.843.528
279 Hoài Thu Kiot 11, chợ Phong Toàn , TP Vinh, Nghệ An 0975.461.817
280 Quầy thuốc Thu Dung Kiot 2 Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0948.234.999
281 Hồng Hải Kiot 22 Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0913.323.793
282 Quầy thuốc DNA Kiot 23-24 Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0974.512.184
283 Nhà thuốc Dì Hương Kiot 28-29 Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0987.331.830
284 Quầy thuốc số 2 Kiot 3-4 Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0983.880.773
285 Thuốc chữa bệnh Hiên Toàn Kiot 4 chợ Ga Vinh (Phan Bội Châu), Tp Vinh, Nghệ An 0932.252.029
286 Quỳnh Hoa Kiot 49-50 Khu B, Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0983.833.789
287 Huệ Lan Kiot 5+6 Chợ Ga Vinh (Phan Bội Châu), Tp Vinh, Nghệ An 0912.480.598
288 Quầy thuốc số 1 Nhà 7 gian phía tây chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0973.206.658
289 Nhà thuốc Bửu Châu Nhà 7 gian phía tây chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0973.206.658
290 Quầy thuốc số 38 Nhà 7 gian phía tây chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0912.127.378
291 NT Trung Tâm Nhà tầng D2 Phan Chu Trinh, Tp Vinh, Nghệ An 0977.449.982
292 Thanh Tâm Số 09 , Phạm Đình Toái , TP Vinh, Nghệ An 0974.778.528
293 Liên Tý Số 1 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An 0914.768.766
294 Hoàng Long Số 4 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An 0912.293.828
295 QTTD số 7, Lý Tự Trọng , TP Vinh, Nghệ An 0912.310.301
296 Tư nhân Hồng Phúc Tầng 1 Chung cư Tân Phúc, TP Vinh, Nghệ An 0976.518.889
297 Hà Khánh Trung Tâm Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An 0936.066.959
298 QTTD Trương Văn Linh , TP Vinh, Nghệ An 01682.596.877
299 Tiến Nhàn Khối 10, Mai Hùng, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0975.620.286
300 Hiền Văn Khối 10, Mai Hùng, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0984.031.979
301 Hoài Anh Khối 11, Mai Hùng, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0976.080.959
302 QTTD Khối Tâm Đông , Quỳnh Dị , Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0966.541.898
303 QTTD Khối Yên Trung, Quỳnh Dị , Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0985.707.300
304 QTTD Khối Tân Hải , Quỳnh Phương, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 01645.730.754
305 Châu Hiền Khối Tân Phong , Quỳnh Phương, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 01662.755.266
306 Dung Hoan K3, Quỳnh Thiện, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 01697.278.588
307 Hiền Văn K4, Quỳnh Thiện, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 01675.266.919
308 Chiến Khang K5, Quỳnh Thiện, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0989.470.567
309 Quyết Hoa K7, Quỳnh Thiện, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0974.637.837
310 Nguyễn Thị Vân Anh Thịnh Mỹ, Quỳnh Thiện, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 01697.496.709
311 QTTD Ngã 3 đền Cờ , Quỳnh Thiện , Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0976.925.657
312 Chắt Huyền Khối 12, Quỳnh Xuân, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0985.633.103
313 Tuấn Thương Khối 13, Quỳnh Xuân, Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0868.413.567
314 QTTD Quỳnh Vinh, QL 1A, Tx Hoàng Mai, Nghệ An
315 Kỳ An xóm Đông Tập, QL 1A , Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0989.919.826
316 Hùng Anh xóm Đông Tập, QL 1A , Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0962.542.168
317 Toàn Linh xóm Đông Tập, QL 1A , Tx Hoàng Mai, Nghệ An 0975.478.777
318 Quầy thuốc chữa bệnh Xóm 10, Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An 0977.954.377
319 Quầy thuốc chữa bệnh Xóm 10B, Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An 01649.731.903
320 Quầy thuốc chữa bệnh Vũ Kỳ, Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An 0962.272.667
321 Nhà thuốc Phan Thị Hằng Xóm 3, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An 01644.058.267
322 Hồng Thế Xóm 4, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An 0973.302.257
323 QT chữa bệnh Chợ Hôm, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 0904.757.879
324 Thuốc chữa bệnh Hợp Thành, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 0984.767.879
325 Bán thuốc chữa bệnh Ngã tư Hợp Thành, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 0987.187.705
326 Quầy thuốc chữa bệnh Ngã tư Hợp Thành, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 0966.731.660
327 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nhàn Ngã tư Hợp Thành, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 01696.821.386
328 Quầy thuốc Lê Na Cầu Thắng, Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An 0972.129.419
329 Quầy thuốc chữa bệnh Chợ Kè, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An 0978.628.845
330 Quầy thuốc doanh nghiệp Xóm 8, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An 0383.868.429
331 Quầy thuốc Lê Thị Bảy Chợ Viên, Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An 01699.404.905
332 Quầy thuốc chữa bệnh Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An 01698.268.777
333 Tân Dược Tổ 1, Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An 0968.466.706
334 Quầy thuốc tân dược Tổ 1, Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An 0383.630.317
335 Nhà thuốc Phan Thị Vinh Chợ Rộc, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An
336 Quầy thuốc doanh nghiệp Chợ Rộc, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An
337 QT chữa bệnh Khối 2, TT Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An 01255.046.678