Hệ thống phân phối tại Khánh Hòa

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Khánh Hòa:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Duyên 1A Cầu Bắc, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa - SĐT: 01653807149 01653807149
2 QT Quốc Khải Chợ Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa - SĐT: 0985142777 0985142777
3 HTB Lộc Thọ 21 Phan Bội Châu, TT Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa - SĐT: 0583850748 0583850748
4 NT Diên Lạc Chợ Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa - SĐT: 0905132113 0905132113
5 NT Khánh Phước Đường 32 Trần Quý Cáp, TT Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa - SĐT: 0914054498 0914054498
6 NT Lạc An Đường 05 Phan Bội Châu, TT Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa - SĐT: 0905131880 0905131880
7 ĐY Thiên Minh Đường 370 Trần Quý Cáp, TX Ninh Hòa, Nunh Hòa, Khánh Hòa - SĐT: 01669725735 01669725735
8 NT Nguyễn Diệu 71 Trần Quý Cáp, TX Ninh Hòa, khánh Hòa - SĐT: 0905302147 0905302147
9 ĐY Tế Sanh Đường 483 Đường 30/4, Cam Linh, Tp.Cam Ranh, Khánh Hòa - SĐT: 0583856350 0583856350
10 NT Hưng Thạnh Đường 15 Nguyễn Công Trứ, P. Cam Nghĩa,Tp.Cam Ranh, Khánh Hòa - SĐT: 0583857634 0583857634
11 QT Duyên Phước 44 Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Tp.Cam Ranh, Khánh Hòa - SĐT: 0985534480 0985534480
12 QT Thanh Thủy 8 Nguyễn Công Trứ, P. Cam Nghĩa, Mỹ Ca, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa - SĐT: 0936031623 - 0583857189 0936031623 - 0583857189
13 QT Thùy Sương QL1A, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Hòa - SĐT: 0978078396 0978078396
14 HTB Nam Sanh Đường 160 Thống Nhât, Vạn Thắng, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 0583824426 0583824426
15 NT Giang Bay 64 Đường 2/8 , TT Khánh Vĩnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 01653706170 01653706170
16 NT Khánh Vân 48 Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 0583512578 0583512578
17 PCT YHCT Tế Sanh 2 128 Ngô Gia Tự, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 0905810163 0905810163
18 NT Thiên Phước 15 Trường Sa, P. Phước Long, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 0986122481 0986122481
19 QT Hữu Nghj 288 Trần Quý Cáp, TX Ninh Hòa, khánh Hòa - SĐT: 01222634401 01222634401
20 NT Thanh Bình 150 Nguyễn Huệ, TT Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa - SĐT: 0583840521 0583840521