Hệ thống phân phối tại Hưng Yên - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hưng Yên

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hưng Yên:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Nhất Vinh - C Vinh (KA14) Đường 196, Khu TT Bao Bì, Mỹ Hào, Hưng Yên 0914274456/0961185686
2 QT số 4 - Chị Minh Huệ (KA14) Chợ Cửu Cao, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên 982724069
3 QT Hoàng Tuất 131 Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 979001809