Hệ thống phân phối tại Hưng Yên

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hưng Yên:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc chữa bệnh - Vũ Duy Hưng Thôn 2 Xã Quảng Châu, Thành phố Hưng Yên 0917357812/0987859172
2 Quầy Thuốc Lê Anh Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng yên 974938815
3 QT Nhất Vinh - C Vinh (KA14) Đường 196, Khu TT Bao Bì, Mỹ Hào, Hưng Yên 0914274456/0961185686
4 QT Phố Cáp Ngã tư Cầu Cáp, Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên 914279868
5 QT số 4 - Chị Minh Huệ (KA14) Chợ Cửu Cao, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên 982724069
6 QT Tốt - Nguyễn Đ Huy Kiot 4, Chợ Chiều, Văn Giang, Hưng Yên 904149974
7 Quầy thuốc Thiên Vương chợ Chiều - thôn Bến - Phụng Công - Văn Giang - Hưng Yên 968972208
8 QT Hoàng Tuất 131 Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 979001809