Hệ thống phân phối tại Hưng Yên

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hưng Yên:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Đài Cúc - Đặng Thị Cúc (KA14) Chợ Bái, Đông Kết, Khoái Châu - SĐT: 0982929354 0982929354
2 QT Thùy Chi - Vũ T Tuyền Chợ Châu, Văn Giang - SĐT: 0982466236 0982466236
3 QT Tốt - Nguyễn Đ Huy Kiot 4, Chợ Chiều, văn Giang - SĐT: 0904149974 0904149974
4 QT Bảo Châu - Nguyễn Ngọc Sáng Kênh 4, Vân Du, Ân Thi - SĐT: 0972808548 - 0919066185 0972808548 - 0919066185
5 QT số 3 - Vũ T Hà (KA14) Phố Xuôi, Tiên Lữ - SĐT: 0973779859 0973779859
6 NT Thiện Linh - Nguyễn V Thiện (KA14) Phố Mới, Dị Sử, Mỹ Hào - SĐT: 0976261284 0976261284
7 NTTN Nguyễn Đình Huy kios số 4 chợ Chiều, văn giang - SĐT: 0904149974 0904149974
8 QT Hoàng Tuất TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên - SĐT: 0979001809 0979001809
9 QT Hoàng Long Cầu Ngàn, TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên - SĐT: 0977939902 - 0936588246 0977939902 - 0936588246
10 QT Hà Huy Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng yên - SĐT: 1665304298 01665304298
11 Quầy thuốc chữa bệnh - Vũ Duy Hưng Số nhà 50 Đường Bãi Sậy, Phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên - SĐT: 917357812 0917357812
12 QT Phố Cáp Ngã tư Cầu Cáp, Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên - SĐT: 914279868 0914279868