Hệ thống phân phối tại Hưng Yên

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hưng Yên:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 PK Ngọc Quang - BS Quang Chợ Cổng Tráng, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên 0919066185
2 QT Nhất Vinh - C Vinh Đường 196, Khu TT Bao Bì, Mỹ Hào, Hưng Yên 0914274456
3 QT Long Hiếu - Cô Mai Số 48 Phố Chợ, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên 01262054697
4 Quầy thuốc chữa bệnh - Vũ Duy Hưng Thôn 2 Xã Quảng Châu, Thành phố Hưng Yên 0917357812