Hệ thống phân phối tại Hòa Bình - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hòa Bình

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hòa Bình:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Dung 866 Cù Chính Lan, Hòa Bình 1699074646
2 QT Thanh Dung 866 Cù Chính Lan, Hòa Bình 1699074646