Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc An Việt 12 Võ Văn Ngân, Trương Thọ, Thủ Đức, TP HCM 0837206229
2 Nhà thuốc Bảo Hòa Đường 26 Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, TP HCM 0838962297
3 Nhà thuốc Thành Đạt 3F Đường số 6, KP1, Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM 0974711557 - 0862833234 - 0906098573
4 Nhà thuốc Đức Sanh Đường 46 Lô A, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Thủ Đức, TP HCM 0962002599 - 0854030727
5 Nhà thuốc Hải Dương 01 Đường số 10, Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM 0919425200
6 Nhà thuốc Tuyết tâm 646 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, TP HCM 0968947115
7 Nhà thuốc Quỳnh Như 13 Tam Hà, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM 01225713628
8 Nhà thuốc Tâm Phúc 115 Đường số 11, KP4, Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM 0988124125
9 Nhà thuốc Tâm Phúc 115 Đường số 11, KP4, Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM 0988124125