Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hải Dương 01 Đường số 10, Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM 0919425200 -
2 Nhà thuốc Tâm Phúc 115 Đường số 11, KP4, Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM 962617402 -
3 Nhà thuốc Phúc Khang 05 Đường số 8, Linh xuân , Thủ Đức, TP HCM 0968618001 -
4 Nhà thuốc YHCT Dân Tộc Bảo Hòa Đường 26 Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, TP HCM 2838962297 -
5 Nhà thuốc Đức Sanh Đường 46 Lô A, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Thủ Đức, TP HCM 2854030727 - 0962002599
6 Nhà thuốc Quỳnh Như 13 Tam Hà, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM 01225713628 -
7 Nhà thuốc Minh Hường 1283 TL43, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM 908095536 - 0909199316
8 Nhà thuốc Phương Duy 888A TL43, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM 0854031909 - 01688676274
9 Nhà thuốc An Việt 12 Võ Văn Ngân, Trương Thọ, Thủ Đức, TP HCM 2837206229 - 988295918