Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thiên Phước 247 Huỳnh Văn Bánh, P.12, Phú Nhuận, TP HCM 2862920689 - 937299555
2 Nhà thuốc Đông Anh 61 Trần Huy Liệu, P.12, Phú Nhuận, TP HCM 02838423604 - 0918397900