Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 9 - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 9

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận 9:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thanh Loan 80C Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP HCM 0986061239 - 0926061239
2 Nhà thuốc Duy Hoàng 227 Hoàng Hữu Nam, ấp Cầu Xây, Tân Phú, Quận 9, TP HCM 2862809164 - 1696819907
3 Nhà thuốc Như ý 41 Lê Lợi, Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM 02838973729 - 0937792322
4 Nhà thuốc An Thanh 2 265 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM 0909729899 -
5 Nhà thuốc Hiệp Phú 28 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM 905406467 -
6 Nhà thuốc Tuyết 25 Nam Hòa, Phước Long A, Quận 9, TP HCM 0986691306 - 0944785057
7 Nhà thuốc Bích Thu 1329 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường , Quận 9, TP HCM 0918197175 - 01215690799
8 Nhà thuốc Việt Hưng 1457 Nguyễn Duy Trinh, Trường Thạnh, Quận 9 2862863300 - 01679459187
9 Nhà thuốc Duy Trinh 1508 Nguyễn Duy Trinh, ấp Phước Lai, Long Trường, Quận 9, TP HCM 0935138297 -
10 Nhà thuốc Thiên Hậu 130 Tây Hòa ,Phước Long A, Quận 9, TP HCM 0988991837 -
11 Nhà thuốc Long Trường 1318A Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, TP HCM 988544305