Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 6 - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 6

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận 6:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Minh Anh 312 Bình Tiên, P.4, Quận 6, TP HCM 0908971359 -
2 Nhà thuốc Linh Chi 576 Hậu Giang, P.12, Quận 6, TP HCM 02838754496 - 0908908528
3 Phòng chuẩn trị YHCT Thầy Chín Luận 463 Nguyễn Văn Luông, P.12, Quận 6, TP HCM 2838750885 - 0908898044
4 Nhà thuốc Khánh Sơn 687 Phạm Văn Chí, P.7, Quận 6, TP HCM 01696693919 - 1229966086
5 Nhà thuốc Yến Vy 95 Trần Văn Kiểu, P.10, Quận 6, TP HCM 0866527198 - 0983375837
6 Nhà thuốc Phúc Châu 76B Văn Thân, P.8, Quận 6, TP HCM 0909174199 -
7 Nhà thuốc Vạn Tế Đường 46 Tháp Mười, P.2, Quận 6, TP HCM 938701347 2838560380
8 Nhà thuốc Thành Tâm 105B Bãi Sậy, P.1, Quận 6, TP HCM 909174199 2838564599