Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 5 - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 5

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận 5:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Quận 5, TP HCM 0838559888 - 0909318316
2 Nhà thuốc Minh Phát 73B Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Quận 5, TP HCM 0938071622 -
3 Nhà thuốc Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học, P.10, Quận 5, TP HCM 2838570167 - 2862791518
4 Nhà thuốc Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Quận 5, TP HCM 0838366101 - 0918426243
5 Nhà thuốc Trường An 89 Triệu Quang Phục, P.10, Quận 5, TP HCM 0866584861 - 0902626053