Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 5

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận 5:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Giác Luận 43 Lương Nhữ Học, P10, Q5 - SĐT: 062710908 062710908
2 NT Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học, P10, Q5 - SĐT: 0838570167 0838570167
3 NT Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P6, Q5 - SĐT: 0838366101 0838366101
4 NT Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãn ¤ng, Quận 5 - SĐT: 0838559888 0838559888
5 NT Trường An 89 Triệu Quang Phục, P.10, Quận 5 - SĐT: 0902626053 0902626053
6 NT Quảng Hạnh Lâm 400 Trần Hưng Đạo, Quận 5 - SĐT: 0903858288 0903858288
7 NT YHCT Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãn ¤ng, P10, Quận 5 - SĐT: 0838556406 0838556406
8 NT Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, P10, Quận 5 - SĐT: 0971417535 0971417535