Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 4 - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 4

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận 4:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Loan B243A Đoàn Văn Bơ, P.18, Quận 4, TP HCM 2839405994 -
2 Nhà thuốc số 36 30 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP HCM 838268047 - 1283331314
3 Nhà thuốc Thiên Kim R38 Nguyễn Hữu Hào, P.8, Quận 4, TP HCM 0908525189 -
4 Nhà thuốc Thanh Tuyền 253 Tôn Đản, P.15, Quận 4, TP HCM 01228989500 - 948060346