Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 11

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận 11:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường 26 Ông ích Khiêm, P.14, Quận 11, TP HCM 0838658413
2 Nhà thuốc Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, P.15, Quận 11, TP HCM 0944162569
3 Nhà thuốc Minh Thùy 1 019 Lô B Nguyễn Văn Phú, P.5, Quận 11, TP HCM 0906941201
4 Nhà thuốc Thanh Thảo 261 Lãnh Bình Thăng, P.12, Quận 11, TP HCM 0839620096