Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 11 - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Quận 11

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Quận 11:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thanh Thảo 261 Lãnh Bình Thăng, P.12, Quận 11, TP HCM 2839620096 - 1227868284
2 Nhà thuốc Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, P.15, Quận 11, TP HCM 0944162569 -
3 Nhà thuốc Minh Thùy 1 019 Lô B Nguyễn Văn Phú, P.5, Quận 11, TP HCM 0906941201 -
4 Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường 26 Ông ích Khiêm, P.14, Quận 11, TP HCM 2838658413 -