Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Châu 63A Nguyễn Văn Tạo, âp 2, Long Thới, Nhà Bè - SĐT: 037800307 037800307
2 ĐL 21 88 Nguyễn Văn Tạo, âp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè - SĐT: 0983338697 0983338697
3 NT Ngọc Châu 16/2 Nguyễn Bính, Phú Xuân, Nhà Bè - SĐT: 062625101 062625101
4 NT Gia Hòa 515 Huỳnh Tân Phát, Kp7, Thị trân Nhà Bè - SĐT: 0937438301 0937438301
5 NT Nhân Đức 23/1A Huỳnh Tân Phát, TT Nhà Bè, Nhà Bè - SĐT: 0977996512 0977996512
6 QT tây Thùy Dương âp Lũy, Phước Lại, Cần Giuộc, Long An - SĐT: 0909955812 0909955812
7 NT 35 81 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè - SĐT: 037815478 037815478
8 NT Tuệ Lâm 1698 Lê Văn Lương, Nhơn Đức, Nhà Bè - SĐT: 0906663957 0906663957
9 NT Đăng Ninh 137A Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè - SĐT: 0932013499 0932013499
10 NT Tịnh Nhã 437 Huỳnh Tân Phát, Thị trân Nhà Bè, Nhà Bè - SĐT: 0909172942 0909172942
11 NT Thế Sơn 17/5A Huỳnh Tân Phát, Phú Xuân, Nhà Bè - SĐT: 01649224787 01649224787
12 NT Phong Phú 4/10B Lê Văn Lương, Nhơn Đức, Nhà Bè - SĐT: 0973185523 0973185523
13 NT Tâm Đức 725 Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè - SĐT: 0938385983 0938385983
14 NT Hoàng Vũ 1814 Huỳnh Tân Phát, Nhà Bè - SĐT: 0906607330 0906607330
15 NT Minh Phúc 98 Nguyễn Văn Tạo, âp 3, Long Thới, Nhà Bè - SĐT: 01632068480 01632068480
16 NT tây (anh Bình) 332 Phạm Hữu Lầu, Phước Kiểng, Nhà Bè, TP HCM - SĐT: 0903321127 0903321127
17 NT Gia Hân 100/5 Nguyễn Văn Tạo, âp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè - SĐT: 0903232163 0903232163
18 NT Nhật Minh 2297A Huỳnh Tân Phát, KP7, Nhà Bè - SĐT: 0973296636 0973296636
19 NT Tân Phong 1101A Nguyễn Văn Tạo, âp 3, Hiệp Phước, Nhà Bè - SĐT: 0973296636 0973296636