Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Bình Châu 1274 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè (Xuất HD 168 LVL, ấp 2, Phước Kiển, NB) 2837816011 - 0932082978
2 Nhà thuốc Phong Phú 4/10B Lê Văn Lương, Nhơn Đức, Nhà Bè, TP HCM 0973185523 -
3 Nhà thuốc Thiên Phúc 32 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, TP HCM 0973296636 -
4 Nhà thuốc Gia Hân 100/5 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè, TP HCM 0903232163 -
5 Nhà thuốc Tâm Đức 725 Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, TP HCM 938385983