Hệ thống phân phối tại Hải Dương

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hải Dương:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NTTN Thuận Mơ - Chị Mơ 88 Phúc Lâm, Kinh Môn 0934466135
2 Quầy Thuốc Thanh Bình - Cô Tĩnh Chợ Rồng, xã Thanh Quang, Nam Sách 01645356295
3 NT Mai Hương Số nhà 50 Khu 18, Chợ Lai Cách, Cẩm Giàng 0966411696
4 QT Ngọc Nam Khu 20,Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng 0868718368