Hệ thống phân phối tại Hải Dương

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hải Dương:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT số 10 - Chị Oanh (KA14) Chợ Phi, Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng - SĐT: 0989110307 0989110307
2 QT số 10 - Chị Hạnh Trạm Bóng, Gia Lộc - SĐT: 01263300777 01263300777
3 Qt số 17 - Chị Liễu (KA14) Chợ Rồng, Thanh Quang, Nam Sách - SĐT: 0988342731 0988342731
4 QT số 58, Lê Thị Phượng Chợ Bùi, Ninh Giang - SĐT: 0981439628 0981439628
5 NTTN - Tân phú, TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương - SĐT: 0985996629 0985996629
6 NTTN Thuận Mơ - Chị Mơ 88 Phúc Lâm, Kinh Môn, HD - SĐT: 0934466135 0934466135
7 NTTN - Anh Tính Lĩnh Đồng, Phạm Mệnh, Kinh Môn - SĐT: 0936409762 0936409762
8 QT Nam Anh Chị Thủy , Trần Nội ,Thạch Khôi TP Hải Dương - SĐT: 0982715443 0982715443
9 QT Chị Loan Ngũ Xã ,Thất Hùng , Kinh Môn Hải dương - SĐT: 0975148424 0975148424
10 QT Quân Yến - Chị Yến Chợ Yên, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương - SĐT: 0969821204 0969821204
11 QT Ngọc Nam - Chị Thủy Khu 20,Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương - SĐT: 0973053253 0973053253
12 QT số 77 - Anh Hân Quảng Cư, Cẩm Đoài, Cẩm Giàng, Hải Dương - SĐT: 0918428917 0918428917
13 QT Hải Đăng - Chị Trang Xã Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương - SĐT: 0977925362 0977925362
14 QT Mai Nữ Thôn Đìa,TT Lai Cách,TP Hải Dương - SĐT: 01213323078 01213323078
15 QT Số 15 - Chú Sinh Thôn Chùa, Cẩm Đông, Cẩm Giàng, Hải Dương - SĐT: 01663295680 01663295680
16 QT Đàm Thị Huế Chợ Rồng, xã Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương - SĐT: 01645356295 01645356295
17 QT Thanh Bình - Chị Bình Xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương - SĐT: 01658976663 01658976663
18 NTTD Chị Hằng Chợ Bùi, Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương - SĐT: 0985234616 0985234616
19 Quầy Thuốc Số 22 - Chị Vân Số 14, Chương Mỹ, TP. Hải Dương - SĐT: 982225921 0982225921
20 Quầy Thuốc số 7 - Chị Phương Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương - SĐT: 982307132 0982307132
21 Quầy Thuốc số 1 Phố Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, HảI Dương
22 Nhà Thuốc Minh Quân 17 Thành Phao, Phả Lại, Chí Linh, HảI Dương - SĐT: 973938350 0973938350
23 Nhà Thuốc số 64B 64B Quang Trung, Quang Trung, TP. HảI Dương
24 Quầy Thuốc Nga Linh - Chị Nga Thôn Thanh Kỳ, Xã An Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh HảI Dương
25 Quầy Thuốc Tân Dược - Anh Đoàn Thị Tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương
26 Trạm y tế xã Tân Dân, Chị Thảo Xã Tân Dân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương - SĐT: 987465628 0987465628
27 NT Hải Bình 31A An NInh, Quang Trung, Thành phố Hải Dương - SĐT: 969957536 0969957536
28 QT Hương Tâm 58A Nguyễn Thượng Mẫn, Đình Hàn, TP Hải Dương - SĐT: 1675177672 01675177672
29 QT Cao Dương - Chị Quyên Thôn Cao Thượng, Xã Gia khánh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương - SĐT: 987143533 0987143533
30 QT Kim Dung 117 Đường 20/9, Thị trấn Phú Thái, Hải Dương - SĐT: 1297656688 01297656688
31 QT Minh Bằng Trần Hưng Đạo, Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương - SĐT: 985002969 0985002969
32 QT số 09 - DS Đỗ Thị Hòe 552 Trần Phú, Nam Sách, Hải Dương - SĐT: 979969001 0979969001
33 QT Mạnh Vân - Dược Sỹ Phạm Thị Xoan Số nhà 451, Đường 391, Thị Trấn Tứ Kỳ, hải Dương - SĐT: 983133791 0983133791
34 NT PHúc Oanh 284 Trần Phú, Nam Sách, Hải Dương - SĐT: 979291558 0979291558
35 QT số 1 155 Nguyễn Lương Bằng, Thanh Miện, Hải Dương - SĐT: 1638214868 01638214868
36 NT Á Âu Lý Thường Kiệt, Thành phố Hải Dương - SĐT: 984180017 0984180017
37 NT Hải Sơn Khu 3 Thanh Bình, Thành phố Hải Dương - SĐT: 973328881 0973328881
38 NT Hải Linh 31A An Ninh, Quang Trung, Hải Dương - SĐT: 969957536 0969957536
39 NT Mai Hương Số nhà 50 Khu 18, Chợ Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương - SĐT: 966411696 0966411696