Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Thị xã Sơn Tây - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Thị xã Sơn Tây

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Thị xã Sơn Tây:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Trường Giang 128 Quang Trung, Thị xã Sơn Tây , Hà Nội 915938986