Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Thị xã Sơn Tây

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Thị xã Sơn Tây:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thu Vân 12 Thanh Vị- Sơn Tây - SĐT: 0978.783.919 0978.783.919
2 QTGPP chị Lan 29 Ngã tư lục quân - Sơn tây - SĐT: 01266127711 01266127711
3 NT Hùng Hương 157 Lê Lợi, Sơn Tây
4 NT Hòa Vân 212 Lê Lợi, Sơn Tây - SĐT: 0433.832.568 0433.832.568
5 NT Thủy Thắng Thanh Mỹ, Thanh Vị, Sơn Lộc,Sơn Tây - SĐT: 0978.228.396 0978.228.396
6 NT Phương Anh Chợ Trung, Sơn Trầm, ST ( KA 15 ) - SĐT: 01693040229 01693040229
7 NT Vân Mạnh 123 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây - SĐT: 0164.8965.172 0164.8965.172
8 QT Hà phương Ngã Tư Lục Quân, Cổ Đông, Sơn Tây - SĐT: 0915.188.198 0915.188.198
9 QT Tiến Đạt Ngã 4, Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn Tây - SĐT: 0983321608 0983321608
10 QT GDP số 5 Đường Lâm Sơn Tây 914893646 - SĐT: 0914893646 0914893646
11 NT Hồng Liên 273 Lê Lợi - Sơn Tây - SĐT: 0913380412 0913380412
12 NT Trường Thọ Phú Nhi, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội
13 NT Trường Giang 128 Quang Trung, Thị xã Sơn Tây - SĐT: 0915.938.986 0915.938.986