Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Ứng Hòa:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Cô Hồng Vân 60 Dốc Bệnh Viện,TT Vân Đình,ứng Hòa - SĐT: 0912.303.700 - 0433.882.108 0912.303.700 - 0433.882.108
2 QT Minh Nguyệt Trần Đăng, Hoa Sơn, ứng Hòa - SĐT: 0989 071 940 0989 071 940
3 QTTD Cô Hiền Xóm 2 Đê Vân Đình, TT Vân Đình, ứng Hòa - SĐT: 01698763316 01698763316
4 QT Tâm Bình Ba Thá, Viên AN, ứng Hòa - SĐT: 09844705752 09844705752
5 QTTD bác sỹ Hậu Xà Kiều, Quảng Phú Cầu, ứng Hòa - SĐT: 01685948667 01685948667
6 QT Hồng MInh Đông Phí, PHương Tú, ứng Hòa - SĐT: 0987368611 0987368611
7 QT Minh ánh Đặng Giang, Hòa Phú, ứng Hòa - SĐT: 0973.100.791 0973.100.791
8 QT ý Lệ Dư Xã Thượng, Hòa Nam, ứng Hòa - SĐT: 01695454025 01695454025