Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Ứng Hòa - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Ứng Hòa:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Cô Hồng Vân 60 Dốc Bệnh Viện,TT Vân Đình,ứng Hòa , Hà Nội 0912303700/0433882108
2 QT Minh Nguyệt Trần Đăng, Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội 989071940
3 QT Tâm Bình Ba Thá, Viên AN, ứng Hòa , Hà Nội 0984705752/0983798322
4 QTTD bác sỹ Hậu Xà Kiều, Quảng Phú Cầu, ứng Hòa , Hà Nội 1685948667
5 Quầy thuốc Nguyễn Thị Ánh Đặng Giang, Hòa Phú, ứng Hòa, Hà Nội , Hà Nội 973100791
6 QT ý Lệ Dư Xã Thượng, Hòa Nam, ứng Hòa , Hà Nội 1695454025