Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Thường Tín - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Thường Tín

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Thường Tín:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QTTN Hà Linh Đường Đinh Tiên Hoàng ,Hà Hồi, Thường Tín , Hà Nội 01672750167/0981327195
2 QT Lâm Hậu Chợ Giường, Duyên Thái , Thường Tín , Hà Nội 904727737
3 QT GPP số 27 Thôn Sao Mai, Tân Minh, Thường Tín , Hà Nội 942321983
4 QT Thắng Sinh Trát Cầu, Tiền Phong, Thường Tín , Hà Nội 902298565