Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Thanh Trì - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Thanh Trì:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thái An 23 Thôn Vực - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội 965138573