Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Thanh Oai - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Thanh Oai

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Thanh Oai:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT số 9 Nhã Kiều - Phương Trung - Thanh Oai , Hà Nội 977484835
2 Quầy 18 Thôn Vĩ, Xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 00433593601/01688159630
3 QT Y Đức Cao Xã, Cao Dương, Thanh oai , Hà Nội 0975739484/0976396258
4 QT Thạch Bích Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 904272826
5 NT số 7 16 Tam Hưng - Thanh Oai, Hà Nội 1636512185